date

DATE(1)           General Commands Manual          DATE(1)NÃV
    date - kiÃrja vagy beállÃtja a rendszerdátumot és -idÅt

ÃTTEKINTÃS
    date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal]
    [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT]
    [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]


LEÃRÃS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan
    vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az
    argumentumok nélküli date kiÃrja az aktuális dátumot és idÅt (az
    alább leÃrt `%c' direktÃvának megfelelÅ formátumban). Ha egy `+'
    jellel kezdÅdÅ argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott
    formátumban Ãrja ki az aktuális idÅt és dátumot. Az argumentum
    ugyanolyan formájú, mint az `strftime' függvénynek átadott
    formázó karakterlánc. A direktÃvák kivételével, amik `%' jellel
    kezdÅdnek, a karakterláncban lévÅ karakterek módosÃtatlanul
    kerülnek kiÃrásra.

    A direktÃvák:

    %   literális %

    n   újsor

    t   vÃzszintes tabulátor

    IdÅmezÅk:

    %H   óra (00..23)

    %I   óra (01..12)

    %k   óra ( 0..23)

    %l   óra ( 1..12)

    %M   perc (00..59)

    %p   a helyi AM vagy PM

    %r   12-órás idŠ(hh:mm:ss [AP]M)

    %s   az Koordinált VilágidŠ(UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta
       eltelt másodpercek (nem szabványos bÅvÃtés)

    %S   másodperc (00..61)

    %T   24-órás idŠ(hh:mm:ss)

    %X   a helyi idŠábrázolása (%H:%M:%S)

    %Z   idÅzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg
       idÅzóna

    DátummezÅk:

    %a   a helyi nap rövidÃtett neve (Sun..Sat)

    %A   a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

    %b   a helyi hónap rövidÃtett neve (Jan..Dec)

    %B   a helyi hónap teljes neve, változó hosszal
       (January..December)

    %c   a helyi dátum és idŠ(Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

    %d   a hónap napja (01..31)

    %D   dátum (mm/dd/yy)

    %h   ugyanaz, mint a %b

    %j   az év napja (001..366)

    %m   hónap (01..12)

    %U   a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét elsÅ
       napja (00..53)

    %w   a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

    %W   a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfŠa hét elsŠnapja
       (00..53)

    %x   a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

    %y   az év utolsó két számjegye (00..99)

    %Y   év (1970...)

    Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezÅket. A
    GNU date a következÅ, nem szabványos, numerikus módosÃtókat ismeri
    fel:

    -   (kötÅjel) nem vezeti be a mezÅket

    _   (aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezÅket

    Ha nem `+' jellel kezdÅdÅ argumentumot kap, a date az argumentum által
    meghatározott idÅre és dátumra állÃtja be a rendszerórát. Az
    argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek
    jelentése a következÅ:

    MM   hónap

    DD   a hónapon belüli nap

       óra

    mm   perc

    CC   az év elsŠkét jegye (opcionális)

    YY   az év utolsó két jegye (opcionális)

    ss   másodperc (opcionális)

    Csak a superuser állÃthatja be a rendszerórát.

OPCIÃK
    -d datestr, --date datestr
       MegjelenÃti a, szinte bármely használatos formában
       megadható, datestr -rel, meghatározott idÅt és dátumot. A
       megjelenÃtés az alapértelmezett kimeneti formátumban
       történik, vagy ha `+' jellel kezdÅdÅ argumentumot kap a date ,
       az argumentum által meghatározott formátumban.

    --help Ãzenetet  nyomtat a szabványos kimenetre a felhasználás
       módjáról, és sikeresen befejezÅdik.

    -s datestr, --set datestr
       BeállÃtja az idÅt és dátumot datestr -re, amely szinte
       bármely használatos formában megadható. Tartalmazhat
       hónapneveket, idÅzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.

    -u, --universal
       Koordinált VilágidÅ (más néven Greenwichi KözépidÅ)
       szerinti idÅt és dátumot Ãrja ki vagy állÃtja be a lokális
       (wall clock) helyett.

    --version
       Ãzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a verzió
       információval, és sikeresen befejezÅdik.

PÃLDÃK
    A tegnapelÅtti dátumérték kiÃrása:

       date --date ´2 days ago´

    A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következŠnap
    dátumértékének kiÃrása:

       date --date ´3 months 1 day´

    Annak kÃrása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik
    napja:

       date --date ´25 Dec´ +%j

    Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó
    formában történÅ kiÃrása:

       date ´+%B %d´

    De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap elsŠkilenc napján
    a `%d´ értéke nullával bevezetett, kétjegyű mezÅ lesz. Például
    a `date -d 1-may ´+%B %d´´ ezt fogja kiÃrni: `May 01´.

    Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok elÅtt szereplÅ bevezetÅ
    nullák nélküli kiÃrásához mindent összevetve a nem szabványos
    `-´ használható, amely elnyomja a kitöltést.

       date -d 1-may ´+%B %-d´

MAGYAR FORDÃTÃS
    Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>FSF              GNU Shell Utilities           DATE(1)