delgroup

DELUSER(8)         System Manager's Manual         DELUSER(8)NAMN
    deluser, delgroup - ta bort en användare eller grupp från systemet

SYNOPSIS
    deluser [flaggor] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] användare

    deluser --group [flaggor] grupp
    delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

    deluser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING
    deluser och delgroup tar bort användare och grupper från systemet
    enligt flaggorna på kommandoraden och konfigurationsinformation i
    /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf. De är vänligare gränssnitt
    till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt flagga
    eller även alla filer på systemet som ägs av den användare som ska
    tas bort, kör egendefinierade skript och andra funktioner. deluser
    och delgroup kan köras i ett av tre lägen:

  Ta bort en vanlig användare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer
    deluser att ta bort en vanlig användare.

    Som standard kommer deluser att ta bort användaren utan att ta bort
    hemkatalogen, postkön eller andra filer på systemet som ägs av
    användaren. Ta bort hemkatalogen och postkön kan göras genom flaggan
    --remove-home.

    Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer på systemet som ägs av
    användaren. Notera att om du aktiverar båda flaggorna kommer
    --remove-home inte att ha någon effekt därför att alla filer
    inklusive hemkatalogen och post-spoolen redan täcks in av flaggan
    --remove-all-files.

    Om du vill säkerhetskopiera alla filerna före de tas bort kan du
    aktivera flaggan --backup som kommer att skapa en fil kallad
    användare.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits med flaggan
    --backup-to (standard är till nuvarande katalog). Båda flaggorna för
    borttagning och säkerhetskopiering kan också aktiveras som standard i
    konfigurationsfilen /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) för
    detaljer.

    Vill du radera rot-kontot (uid 0) använd flaggan --force, detta kan
    hindra dig från att ta bort rot-användaren av misstag.

    Om filen /usr/local/sbin/deluser.local finns kommer den att startas
    efter att användarkontot har tagits bort för att göra vissa lokala
    rensningar. Argumenten som skickas till deluser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog


  Ta bort en grupp
    Om deluser startas upp med flagan --group eller om delgroup startas
    kommer en grupp att tas bort.

    Varning: Den primära gruppen för en existerande användare kan inte
    tas bort.

    Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att tas bort om
    den har medlemmar kvar.


  Ta bort en användare från en specifik grupp
    Om anropad med två icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en
    användare från en specifik grupp.

FLAGGOR
    --conf FIL
       Använd FIL istället för standardfilerna /etc/deluser.conf och
       /etc/adduser.conf

    --group
       Ta bort en grupp. Detta är standardåtgärden om programmet
       startas som delgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --quiet
       Visa inte förloppsmeddelanden.

    --system
       Ta endast bort om användare/grupp är en
       systemanvändare/grupp. Detta förhindrar oavsiktliga
       borttagningar av icke-systemanvändare/grupper. Om användaren
       inte finns kommer ingen felkod att returneras. Denna flagga är
       huvudsakligen för användning av skript för Debians
       paketunderhållare.

    --backup
       Ta säkerhetskopia på alla filer i användarens hemkatalog och
       postfilen till en fil med namnet /$user.tar.bz2 eller
       /user.tar.gz.

    --backup-to
       Placera inte säkerhetskopiefiler i / utan en annan katalog som
       anges med denna parameter. Detta innebär automatiskt att
       --backup används.

    --remove-home
       Ta bort hemkatalogen ochh postfilen för användaren. Om
       --backup specificeras raderas filerna först efter att en
       säkerhetskopia tagits.

    --remove-all-files
       Ta bort alla filer från systemet som ägs av den här
       användaren. OBS: --remove-home gäller inte längre. Om
       --backup är specificerat kommer en säkerhetskopia på filerna
       först tas.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURVÃRDE
    0   Ãtgärden kördes utan problem.

    1   Användaren som skulle tas bort var inte ett systemkonto. Ingen
       åtgärd genomfördes.

    2   Det finns ingen sådan användare. Ingen åtgärd genomfördes.

    3   Det finns ingen sådan grupp. Ingen åtgärd genomfördes.

    4   Internt fel. Ingen åtgärd genomfördes.

    5   Gruppen som skulle tas bort är inte tom. Ingen åtgärd
       genomfördes.

    6   Användaren tillhör inte den angivna gruppen. Ingen åtgärd
       genomfördes.

    7   Du kan inte ta bort en användare från sin primära grupp.
       Ingen åtgärd genomfördes.

    8   Paketet "perl modules" behövs men är inte installerat. Paketet
       behövs för att kunna utföra de begärda åtgärderna. Ingen
       åtgärd genomfördes.

    9   För att tabort rot-konto måste flaggan "--force" användas.
       Ingen åtgärd genomfördes.


FILER
    /etc/deluser.conf

SE OCKSÃ
    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)


ÃVERSÃTTARE
    Denna manualsida har översatts av Daniel Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka
    ett e-postmeddelande till översättaren eller till sändlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,


COPYRIGHT
    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modifieringar (C) 2004 Marc
    Haber och Joerg Hoh. Denna manualsida och programmet deluser är
    baserade på adduser som är:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser är fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare för villkor för
    kopiering. Det finns ingen garanti.Debian GNU/Linux      Version 3.113+nmu3ubuntu4        DELUSER(8)