dialog

DIALOG(1)          General Commands Manual         DIALOG(1)NÃV
    dialog - párbeszéddobozokat jelenÃt meg shell-scriptekben

ÃTTEKINTÃS
    dialog --clear
    dialog --create-rc fájl
    dialog [ --title cÃm ] [ --backtitle háttércÃm ] [ --clear ] [
    --separate-output ] doboz-opciók

LEÃRÃS
    A dialog olyan program, aminek segÃtségével sokféle kérdést vagy
    képernyÅüzenetet lehet megjelenÃteni, párbeszéddobozok segÃ‐
    tségével, egy shell-scriptbÅl. Jelenleg a következÅ tÃpusú
    párbeszéddobozok alkalmazhatók:

    igen/nem doboz, menü doboz, bevitel doboz, üzenet doboz, szöveg
    doboz, infó doboz, választólista doboz, rádiólista doboz és
    mérték doboz.

OPCIÃK
    --clear
       A képernyÅ a képernyÅ-attribútumnak megfelelÅen törlÅdik
       kilépéskor.

    --create-rc fájl
       Mivel a dialog lehetÅvé teszi a futás közbeni
       konfigurálást, ezt felhasználhatjuk egy minta konfigurációs
       fájl létrehozására, ennek neve fájl.

    --separate-output
       A választólista-képernyÅelemeknél a kimenet csak egy sort
       szolgáltat egyszerre, idézÅjelek nélkül. Ez megkönnyÃti
       más programok számára a továbbfeldolgozást.

    --title cÃm
       BeállÃtja a cÃm szövegét, ami a párbeszéddoboz tetején
       jelenik meg.

    --backtitle háttércÃm
       BeállÃtja a háttércÃm szövegét, ami a képernyÅ tetején, a
       háttérben fog megjelenni.

    Doboz-opciók

    --yesno szöveg magasság szélesség
       Egy igen/nem párbeszéddobozt jelenÃt meg, a magasság által
       megadott sor- és a szélesség által megadott oszlopszámmal.
       A szöveg a párbeszéddoboz belsejében fog megjelenni. Ha a
       szöveg túl hosszú ahhoz, hogy egy sorban elférjen, akkor
       automatikusan feldarabolódik a megfelelŠhelyeken. A szöveg
       karakterlánc ezen kÃvül tartalmazhat egy "\n" vagy `\n´ újsor
       al-karakterláncot is a sortörés pontos vezérlésére. Ez a
       tÃpusú doboz jól használható olyan kérdések feltételére,
       amelyek a felhasználótól egy egyszerű igen vagy nem választ
       várnak. A párbeszéddoboz tartalmaz egy Yes és egy No (Igen
       / Nem) gombot, melyek között a felhasználó a TAB billentyű
       lenyomásával válthat.

    --msgbox szöveg magasság szélesség
       Az üzenet doboz nagyon hasonlÃt az igen/nem dobozhoz. Az
       egyetlen eltérés az üzenet doboz és az igen/nem doboz
       között az, hogy az üzenet doboznak csak egyetlen OK gombja
       van. Ez a doboz felhasználható bármilyen üzenet kiÃ‐
       ratására. Miután elolvasta az üzenetet, a felhasználó
       lenyomhatja az ENTER billentyűt, ezáltal a dialog kilép és a
       hÃvó shell folytathatja a működését.

    --infobox szöveg magasság szélesség
       Egy infó doboz alapvetÅen egy üzenet doboz. Ebben az esetben
       azonban a dialog az üzenet megjelenÃtése után azonnal kilép.
       A képernyÅt nem törli le a dialog kilépéskor, Ãgy az üzenet
       addig ott marad, amÃg a hÃvó shell le nem törli azt késÅbb.
       Ez akkor hasznos, ha informálni akarjuk a felhasználót
       arról, hogy bizonyos még folyó műveletek igényelhetnek kis
       idÅt a befejezÅdésükhöz.

    --inputbox szöveg magasság szélesség [alapszöveg]
       Az input doboz akkor hasznos, ha olyan kérdéseket akarunk
       feltenni, amire a felhasználónak egy szöveggel kell
       válaszolnia. Ha az alapszöveg is meg van adva, akkor ez lesz
       az alapértelmezett válasz-karakterlánc. A szöveg
       bevitelekor a BACKSPACE gombot használhatjuk a gépelési
       hibák javÃtására. Ha a beÃrt szöveg hosszabb annál, hogy
       beleférjen a beviteli mezÅbe, akkor az elgördül. Kilépéskor
       a bevitt szöveg a stderr hibacsatornára Ãródik ki.

    --textbox fájl magasság szélesség
       A szövegdoboz segÃtségével egy szövegfájl tartalmát
       jelenÃthetjük meg egy ablakban. Ez olyan, mint egy egyszerű
       szövegnézÅke. A felhasználó mozoghat a fájlban a FEL/LE,
       PGUP/PGDN és HOME/END billentyűkkel, amelyek a legtöbb
       billentyűzeten megtalálhatók. Ha a sorok túl hosszúak
       ahhoz , hogy kiférjenek az ablakban, akkor a BAL/JOBB gombok
       használhatók a szövegterület vÃzszintes elmozgatására. A
       további kényelem szempontjából az elÅre- és hátrairányú
       keresési funkciókat is megvalósÃtották.

    --menu szöveg magasság szélesség menü-magasság [ cÃmke tétel ]
    ...
       Ahogy a neve is mondja, a menü doboz egy olyan
       párbeszéddoboz, amely megjelenÃt egy választási listát,
       amelybÅl a felhasználó választhat. Minden menüpont egy cÃmke
       karakterláncból és egy tétel karakterláncból áll. A cÃmke
       egy nevet ad a menüpontnak, ami megkülönbözteti a többi
       bejegyzéstÅl. A tétel egy rövid leÃrása annak az opciónak,
       amit a menüpont jelent. A felhasználó mozoghat a menüpontok
       között a FEL/LE nyilak lenyomásával, a cÃmke elsÅ
       betűjének mint forróbillentyűnek a lenyomásával, vagy az
       1-9 számbillentyűkkel. Létezik menü-magasság bejegyzés is,
       ami megadja, hány menüpont legyen egyszerre kiÃrva, de a menü
       elgördül, ha ennél több bejegyzés van. Amikor a dialog
       kilép, a cÃmke a kiválasztott menüpontból kiÃródik a stderr
       hibacsatornára.

    --checklist szöveg magasság szélesség lista-magasság [ cÃmke
    tétel állapot ] ...
       A választólista hasonlÃt a menü dobozhoz abban, hogy több
       lehetÅség közül választhatunk egy menü formájában.
       Ahelyett azonban, hogy választanánk egyet a menüpontok
       közül, minden bejegyzést ki- vagy bekapcsolhat a
       felhasználó. Az eredeti ki/be állapotot az állapot
       szabályozza. Kilépéskor azok a cÃmke karakterláncok lesznek
       kiÃrva a stderr hibacsatornára, amelyeknek állapota
       bekapcsolt.

    --rádiólista szöveg magasság szélesség lista-magasság [ cÃmke
    tétel állapot ] ...
       A rádiólista doboz hasonló a menü dobozhoz. Az egyetlen
       eltérés az, hogy beállÃtható, melyik menüpont van jelenleg
       kiválasztva, az állapot átváltásával on-ra.


    --gauge szöveg magasság szélesség százalék
       A mérték doboz egy mértéksávot jelenÃt meg a doboz alján.
       A sáv jelzi a százalékértéket. Ãj értékeket a szabványos
       bemenetrÅl lehet beolvasni, egy egész számot soronként. A
       sáv frissÃtÅdik, hogy jelezze az új százalékértéket. Ha a
       bemenet XXX, a következŠsorokat egészen a következŠXXX-ig
       egy új prompt-hoz használja fel a program. A bemeneten érkezÅ
       EOF jelre fejezÅdik be a sáv működése.


FUTÃS KÃZBENI KONFIGURÃCIÃ
    1. KészÃtsünk egy példa konfigurációs fájlt a következÅk
      begépelésével:

         "dialog --create-rc <fájl>"

    2. Induláskor a dialog a következÅképpen határozza meg a beállÃ‐
      tásokat:

      a) ha a DIALOGRC környezeti változó be van állÃtva, ennek
        értéke adja meg a konfigurációs fájl nevét.

      b) ha az (a) alatti fájl nem található, a $HOME/.dialogrc
        fájl-t használja fel mint konfigurációs fájlt.

      c) ha a (b) alatti fájl sem található, akkor a fordÃtáskori
        alapértékeket használja.

    3. Szerkesszük a minta konfigurációs fájlt és másoljuk olyan
      helyre, amit a dialog megtalál, a 2. lépésben leÃrtak szerint.

KÃRNYEZET
    DIALOGRC    ÃllÃtsuk be ezt a változót, ha meg kÃvánjuk adni a
           használandó konfigurációs fájl helyét.

FÃJLOK
    $HOME/.dialogrc   alapértelmezett konfigurációs fájl

DIAGNOSZTIKA
    A kilépési kód 0, ha a dialog a Yes-el vagy az OK gomb
    lenyomásával ért véget, és 1, ha a No vagy a Cancel gomb volt
    lenyomva. Egyébként, ha hiba fordul elŠa dialog -on belül vagy a
    dialog az ESC billentyű lenyomására lépett ki, a kilépési kód
    -1.

HIBÃK
    A tab karaktereket tartalmazó szövegfájl-ok problémát okozhatnak a
    szöveg dobozban. A tab karaktereket elÅzÅleg szóközzé kell alakÃ‐
    tani, ha meg akarjuk jelenÃteni egy szöveg dobozban.

    A képernyÅfrissÃtés túl lassú.

SZERZÅ
    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - 0.3 verzió

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch a 0.4 verzióhoz

MAGYAR FORDÃTÃS
    Szijjártó László <laca@janus.gimsz.sulinet.hu>Dialog Verzió 0.4       1994. Június 10.           DIALOG(1)