dialog

DIALOG(1)          General Commands Manual          DIALOG(1)NÉV
    dialog - párbeszéddobozokat jelenít meg shell-scriptekben

ÁTTEKINTÉS
    dialog --clear
    dialog --create-rc fájl
    dialog [ --title cím ] [ --backtitle háttércím ] [ --clear ] [
    --separate-output ] doboz-opciók

LEÍRÁS
    A dialog olyan program, aminek segítségével sokféle kérdést vagy
    képernyőüzenetet lehet megjeleníteni, párbeszéddobozok segítségével, egy
    shell-scriptből. Jelenleg a következő típusú párbeszéddobozok
    alkalmazhatók:

    igen/nem doboz, menü doboz, bevitel doboz, üzenet doboz, szöveg doboz,
    infó doboz, választólista doboz, rádiólista doboz és mérték doboz.

OPCIÓK
    --clear
       A képernyő a képernyő-attribútumnak megfelelően törlődik
       kilépéskor.

    --create-rc fájl
       Mivel a dialog lehetővé teszi a futás közbeni konfigurálást, ezt
       felhasználhatjuk egy minta konfigurációs fájl létrehozására, ennek
       neve fájl.

    --separate-output
       A választólista-képernyőelemeknél a kimenet csak egy sort
       szolgáltat egyszerre, idézőjelek nélkül. Ez megkönnyíti más
       programok számára a továbbfeldolgozást.

    --title cím
       Beállítja a cím szövegét, ami a párbeszéddoboz tetején jelenik
       meg.

    --backtitle háttércím
       Beállítja a háttércím szövegét, ami a képernyő tetején, a
       háttérben fog megjelenni.

    Doboz-opciók

    --yesno szöveg magasság szélesség
       Egy igen/nem párbeszéddobozt jelenít meg, a magasság által
       megadott sor- és a szélesség által megadott oszlopszámmal. A
       szöveg a párbeszéddoboz belsejében fog megjelenni. Ha a szöveg túl
       hosszú ahhoz, hogy egy sorban elférjen, akkor automatikusan
       feldarabolódik a megfelelő helyeken. A szöveg karakterlánc ezen
       kívül tartalmazhat egy "\n" vagy `\n´ újsor al-karakterláncot is a
       sortörés pontos vezérlésére. Ez a típusú doboz jól használható
       olyan kérdések feltételére, amelyek a felhasználótól egy egyszerű
       igen vagy nem választ várnak. A párbeszéddoboz tartalmaz egy Yes
       és egy No (Igen / Nem) gombot, melyek között a felhasználó a TAB
       billentyű lenyomásával válthat.

    --msgbox szöveg magasság szélesség
       Az üzenet doboz nagyon hasonlít az igen/nem dobozhoz. Az
       egyetlen eltérés az üzenet doboz és az igen/nem doboz között az,
       hogy az üzenet doboznak csak egyetlen OK gombja van. Ez a doboz
       felhasználható bármilyen üzenet kiíratására. Miután elolvasta az
       üzenetet, a felhasználó lenyomhatja az ENTER billentyűt, ezáltal a
       dialog kilép és a hívó shell folytathatja a működését.

    --infobox szöveg magasság szélesség
       Egy infó doboz alapvetően egy üzenet doboz. Ebben az esetben
       azonban a dialog az üzenet megjelenítése után azonnal kilép. A
       képernyőt nem törli le a dialog kilépéskor, így az üzenet addig
       ott marad, amíg a hívó shell le nem törli azt később. Ez akkor
       hasznos, ha informálni akarjuk a felhasználót arról, hogy bizonyos
       még folyó műveletek igényelhetnek kis időt a befejeződésükhöz.

    --inputbox szöveg magasság szélesség [alapszöveg]
       Az input doboz akkor hasznos, ha olyan kérdéseket akarunk
       feltenni, amire a felhasználónak egy szöveggel kell válaszolnia.
       Ha az alapszöveg is meg van adva, akkor ez lesz az alapértelmezett
       válasz-karakterlánc. A szöveg bevitelekor a BACKSPACE gombot
       használhatjuk a gépelési hibák javítására. Ha a beírt szöveg
       hosszabb annál, hogy beleférjen a beviteli mezőbe, akkor az
       elgördül. Kilépéskor a bevitt szöveg a stderr hibacsatornára
       íródik ki.

    --textbox fájl magasság szélesség
       A szövegdoboz segítségével egy szövegfájl tartalmát jeleníthetjük
       meg egy ablakban. Ez olyan, mint egy egyszerű szövegnézőke. A
       felhasználó mozoghat a fájlban a FEL/LE, PGUP/PGDN és HOME/END
       billentyűkkel, amelyek a legtöbb billentyűzeten megtalálhatók. Ha
       a sorok túl hosszúak ahhoz , hogy kiférjenek az ablakban, akkor a
       BAL/JOBB gombok használhatók a szövegterület vízszintes
       elmozgatására. A további kényelem szempontjából az előre- és
       hátrairányú keresési funkciókat is megvalósították.

    --menu szöveg magasság szélesség menü-magasság [ címke tétel ] ...
       Ahogy a neve is mondja, a menü doboz egy olyan párbeszéddoboz,
       amely megjelenít egy választási listát, amelyből a felhasználó
       választhat. Minden menüpont egy címke karakterláncból és egy tétel
       karakterláncból áll. A címke egy nevet ad a menüpontnak, ami
       megkülönbözteti a többi bejegyzéstől. A tétel egy rövid leírása
       annak az opciónak, amit a menüpont jelent. A felhasználó mozoghat
       a menüpontok között a FEL/LE nyilak lenyomásával, a címke első
       betűjének mint forróbillentyűnek a lenyomásával, vagy az 1-9
       számbillentyűkkel. Létezik menü-magasság bejegyzés is, ami
       megadja, hány menüpont legyen egyszerre kiírva, de a menü
       elgördül, ha ennél több bejegyzés van. Amikor a dialog kilép, a
       címke a kiválasztott menüpontból kiíródik a stderr hibacsatornára.

    --checklist szöveg magasság szélesség lista-magasság [ címke tétel
    állapot ] ...
       A választólista hasonlít a menü dobozhoz abban, hogy több
       lehetőség közül választhatunk egy menü formájában. Ahelyett
       azonban, hogy választanánk egyet a menüpontok közül, minden
       bejegyzést ki- vagy bekapcsolhat a felhasználó. Az eredeti ki/be
       állapotot az állapot szabályozza. Kilépéskor azok a címke
       karakterláncok lesznek kiírva a stderr hibacsatornára, amelyeknek
       állapota bekapcsolt.

    --rádiólista szöveg magasság szélesség lista-magasság [ címke tétel
    állapot ] ...
       A rádiólista doboz hasonló a menü dobozhoz. Az egyetlen eltérés
       az, hogy beállítható, melyik menüpont van jelenleg kiválasztva, az
       állapot átváltásával on-ra.


    --gauge szöveg magasság szélesség százalék
       A mérték doboz egy mértéksávot jelenít meg a doboz alján. A sáv
       jelzi a százalékértéket. Új értékeket a szabványos bemenetről
       lehet beolvasni, egy egész számot soronként. A sáv frissítődik,
       hogy jelezze az új százalékértéket. Ha a bemenet XXX, a következő
       sorokat egészen a következő XXX-ig egy új prompt-hoz használja fel
       a program. A bemeneten érkező EOF jelre fejeződik be a sáv
       működése.


FUTÁS KÖZBENI KONFIGURÁCIÓ
    1. Készítsünk egy példa konfigurációs fájlt a következők begépelésével:

         "dialog --create-rc <fájl>"

    2. Induláskor a dialog a következőképpen határozza meg a beállításokat:

      a) ha a DIALOGRC környezeti változó be van állítva, ennek értéke
        adja meg a konfigurációs fájl nevét.

      b) ha az (a) alatti fájl nem található, a $HOME/.dialogrc fájl-t
        használja fel mint konfigurációs fájlt.

      c) ha a (b) alatti fájl sem található, akkor a fordításkori
        alapértékeket használja.

    3. Szerkesszük a minta konfigurációs fájlt és másoljuk olyan helyre,
      amit a dialog megtalál, a 2. lépésben leírtak szerint.

KÖRNYEZET
    DIALOGRC    Állítsuk be ezt a változót, ha meg kívánjuk adni a
           használandó konfigurációs fájl helyét.

FÁJLOK
    $HOME/.dialogrc   alapértelmezett konfigurációs fájl

DIAGNOSZTIKA
    A kilépési kód 0, ha a dialog a Yes-el vagy az OK gomb lenyomásával ért
    véget, és 1, ha a No vagy a Cancel gomb volt lenyomva. Egyébként, ha hiba
    fordul elő a dialog -on belül vagy a dialog az ESC billentyű lenyomására
    lépett ki, a kilépési kód -1.

HIBÁK
    A tab karaktereket tartalmazó szövegfájl-ok problémát okozhatnak a szöveg
    dobozban. A tab karaktereket előzőleg szóközzé kell alakítani, ha meg
    akarjuk jeleníteni egy szöveg dobozban.

    A képernyőfrissítés túl lassú.

SZERZŐ
    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - 0.3 verzió

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch a 0.4 verzióhoz

MAGYAR FORDÍTÁS
    Szijjártó László <laca@janus.gimsz.sulinet.hu>Dialog Verzió 0.4        1994. Június 10.            DIALOG(1)