diff

DIFF(1)            Comenzi utilizator            DIFF(1)NUME
    diff - compare files line by line

REZUMAT
    diff [OPȚIUNE]... FIȘIERELE

DESCRIERE
    Compară FIȘIERELE linie cu linie.

    Argumentele obligatorii pentru opțiuni lungi sînt obligatorii și pentru
    opțiunile scurte.

    --normal
       output a normal diff (the default)

    -q, --brief
       Afișează doar dacă fișierele diferă.

    -s, --report-identical-files
       Raportează când două fișiere sunt asemănătoare.

    -c, -C NUM, --context[=NUM]
       Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextcopiat.

    -u, -U NUM, --unified[=NUM]
       Tipărește NUM (implicit 3) linii de contextunificat.

    -e, --ed
       Afișează un script ed.

    -n, --rcs
       Afișează un diff în format RCS.

    -y, --side-by-side
       Afișează pe două coloane.

    -W, --width=NUM
       Afișează cel mult NUM (implicit 130) coloane tipărite.

    --left-column
       Afișează doar coloana din stânga a liniilor comune.

    --suppress-common-lines
       Nu afișa liniile comune.

    -p, --show-c-function
       Afișează fiecare schimbare din fiecare funcție C.

    -F, --show-function-line=RE
       Afișează cele mai recente linii care se potrivesc RE.

    --label ETICHETĂ
       Folosește ETICHETĂ în loc de numele fișierului.

    -t, --expand-tabs
       Schimbă tab-urile în spații la ieșire(output).

    -T, --initial-tab
       Aliniază tab-urile adăugând în față un tab.

    --tabsize=NUM
       Opririle tab-ului vor fi la fiecare NUM (implicit 8) coloane
       tipărite.

    --suppress-blank-empty
       suppress space or tab before empty output lines

    -l, --paginate
       Trimite ieșirea(output) prin `pr' pentru a fi paginată.

    -r, --recursive
       Compară recursiv orice subdirector întâlnit.

    --no-dereference
       don't follow symbolic links

    -N, --new-file
       Tratează fișierele lipsă ca vide.

    --unidirectional-new-file
       Tratează primele fișiere lipsă ca vide.

    --ignore-file-name-case
       Ignoră cazul când se compară numele de fișiere.

    --no-ignore-file-name-case
       Ia în calcul cazul atunci când se compară numele de fișiere.

    -x, --exclude=TIP
       Exclude fișierele care se potrivesc TIParului.

    -X, --exclude-from=FIȘIER
       Exclude fișierele care se potrivesc oricărui tipar din FIȘIER.

    -S, --starting-file=FIȘIER
       Începe cu FIȘIER în compararea directoarelor.

    --from-file=FIȘIER1
       Compară FIȘIER1 cu toți operanzii. FIȘIER1 poate fi director.

    --to-file=FIȘIER2
       Compară toți operanzii cu FIȘIER2. FIȘIER2 poate fi director.

    -i, --ignore-case
       Ignoră diferențele de caz din conținutul fișierului.

    -E, --ignore-tab-expansion
       Ignoră schimbările produse de modificarea tab-ului.

    -Z, --ignore-trailing-space
       ignore white space at line end

    -b, --ignore-space-change
       Ignoră schimbările din spațiul vid.

    -w, --ignore-all-space
       Ignoră tot spațiul vid.

    -B, --ignore-blank-lines
       Ignoră schimbările unde toate liniile sunt goale(blank).

    -I, --ignore-matching-lines=RE
       Ignoră schimbările la toate liniile care se potrivesc RE-ului.

    -a, --text
       Tratează toate fișierele ca text.

    --strip-trailing-cr
       Elimină returul de car(carriage return) final la intrare(input).

    -D, --ifdef=NUME
       Afișează fișierul rezultat(merged) pentru a arăta
       diff-urile`#ifdef NAME'.

    --GTYPE-group-format=GFMT
       format GTYPE input groups with GFMT

    --line-format=LFMT
       format all input lines with LFMT

    --LTYPE-line-format=LFMT
       format LTYPE input lines with LFMT

       These format options provide fine-grained control over the output

       of diff, generalizing -D/--ifdef.

    LTYPE este `old', `new', sau `unchanged'.
       GTYPE este LTYPE sau `changed'.

       GFMT (only) may contain:

    %<   linii din FIȘIER1

    %>   linii din FIȘIER2

    %=   linii comune lui FIȘIER1 si FIȘIER2

    %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER
       specificații stil printf pentru LETTER

       LETTERs sunt după cum urmează pentru grup nou, literă mică pentru
       grup vechi:

    F   primul număr de linie

    L   ultimul număr de linie

    N   numere de linii = L-F+1

    E   F-1

    M   L+1

    %(A=B?T:E)
       if A equals B then T else E

       LFMT (only) may contain:

    %L   conținut de linie

    %l   conținut de linie, excluzând orice caracter de linie nouă final

    %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n
       specificații stil printf-pentru introducerea numărului de linie

       Both GFMT and LFMT may contain:

    %%   %

    %c'C' caracterul singular C

    %c'\OOO'
       caracterul cu codul octal OOO

    C   the character C (other characters represent themselves)

    -d, --minimal
       Încearcă din greu să găsești un set mai mic de schimbări.

    --horizon-lines=NUM
       Reține NUM linii de prefix și sufix comun.

    --speed-large-files
       Presupune fișiere mari și multe modificări mici împrăștiate.

    --color[=WHEN]
       color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color
       means --color='auto'

    --palette=PALETTE
       the colors to use when --color is active; PALETTE is a
       colon-separated list of terminfo capabilities

    --help afișează acest ajutor și ieși

    -v, --version
       afișează informații de versiune și ieși

    FILES are 'FILE1 FILE2' or 'DIR1 DIR2' or 'DIR FILE' or 'FILE DIR'. If
    --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILE(s).
    If a FILE is '-', read standard input. Exit status is 0 if inputs are
    the same, 1 if different, 2 if trouble.

AUTOR
    Scris de Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman și
    Stuart Kemp.

RAPORTĂ O EROARE
    Raportați erorile(bugs)la: bug-diffutils@gnu.org
    GNU diffutils pagină principală:
    <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
    General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL
    versiunea 3 sau ulterioară <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Acesta este software liber: sînteți liber să-l modificați și să-l
    redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

VEDEȚI ȘI
    wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

    The full documentation for diff is maintained as a Texinfo manual. If
    the info and diff programs are properly installed at your site, the
    command

       info diff

    ar trebui să vă permită accesul la manualul complet.


TRADUCERE
    Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Eugen Hoanca
    <eugenh@urban-grafx.ro> și Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>

    Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică
    generală GNU Versiunea 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ sau
    o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor.
    NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

    Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un
    e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net ⟨⟩.diffutils 3.8           August 2021              DIFF(1)