diff

DIFF(1)             Brugerkommandoer             DIFF(1)



NAVN
    diff - ammenlign filer linje for linje

SYNOPSIS
    diff [TILVALG]... FILER

BESKRIVELSE
    Sammenlign filer linjevis.

    Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de
    korte.

    --normal
       udskriv en almindelig diff (forvalg)

    -q, --brief
       angiv kun når filerne er forskellige

    -s, --report-identical-files
       rapportér hvis to filer er ens

    -c, -C ANTAL, --context[=ANTAL]
       udskriv ANTAL (normalt 3) linjer med kopieret kontekst

    -u, -U ANTAL, --unified[=ANTAL]
       udskriv højst ANTAL (normalt 3) linjer forenet kontekst

    -e, --ed
       udskriv et ed-script

    -n, --rcs
       udskriv en diff i RCS-format

    -y, --side-by-side
       udskriv i to kolonner

    -W, --width=ANTAL
       udskriv højst ANTAL (normalt 130) søjler

    --left-column
       vis kun venstre kolonne af fælles linjer

    --suppress-common-lines
       vis ingen fælles linjer

    -p, --show-c-function
       vis hvilken C-funktion hver ændring er i

    -F, --show-function-line=RE
       vis den seneste linje der matcher RE

    --label MÆRKAT
       brug MÆRKAT frem for filnavn og tidsstempel (kan gentages)

    -t, --expand-tabs
       lav tabulatorer om til mellemrum i output

    -T, --initial-tab
       få tabulatorer på linje ved at forudstille en tabulator

    --tabsize=ANTAL
       tabulatorstop for hver ANTAL (normalt 8) kolonner

    --suppress-blank-empty
       intet mellemrum eller tabulator før tomme ud-linjer

    -l, --paginate
       led uddata gennem "pr" for at sideinddele det

    -r, --recursive
       sammenlign alle fundne underkataloger rekursivt

    --no-dereference
       følg ikke symbolske lænker

    -N, --new-file
       behandl manglende filer som var de tomme

    --unidirectional-new-file
       behandl manglende førstefiler som var de tomme

    --ignore-file-name-case
       ingen forskel på store og små bogstaver ved
                        sammenligning af filnavne

    --no-ignore-file-name-case
       skeln mellem store og små bogstaver ved sammenligning af filnavne

    -x, --exclude=MØNSTER
       udelad filer, det matcher MØNSTER

    -X, --exclude-from=FIL
       udelad filer, der matcher ethvert mønster i FIL

    -S, --starting-file=FIL
       start med FIL, når der sammenlignes kataloger

    --from-file=FIL1
       sammenlign FIL1 med alle operander; FIL1 må godt være et katalog

    --to-file=FIL2
       sammenlign alle operander med FIL2. FIL2 må godt være et katalog

    -i, --ignore-case
       ignorér versalforskelle i filindhold

    -E, --ignore-tab-expansion
       ignorér ændringer, der skyldes tabulatoromsætning

    -Z, --ignore-trailing-space
       ignorér blanke tegn ved linjens afslutning

    -b, --ignore-space-change
       ignorér ændringer i mængden af blanke tegn

    -w, --ignore-all-space
       ignorér alle blanke tegn

    -B, --ignore-blank-lines
       ignorér ændringer med kun tomme linjer

    -I, --ignore-matching-lines=MØNSTER
       ignorér ændringer, hvis linjer alle matcher MØNSTER

    -a, --text
       behandl alle filer som tekst

    --strip-trailing-cr
       fjern afsluttende vognretur i inddata

    -D, --ifdef=NAVN
       udskriv flettet fil med "#ifdef NAVN"-differ

    --GTYPE-group-format=GFMT
       formatér GTYPE-inputgrupper med GFMT

    --line-format=LFMT
       formatér alle inputlinjer med LFMT

    --LTYPE-line-format=LFMT
       formatér LTYPE-inputlinjer med LFMT

       Disse formattilvalg giver finkontrol over udskriften af diff, og

       generaliserer -D/--ifdef.

    LTYPE er "old" (gammel), "new" (ny) eller "unchanged" (uændret).
       GTYPE er LTYPE eller "changed" (ændret).

       GFMT (kun) må indeholde:

    %<   linjer fra FIL1

    %>   linjer fra FIL2

    %=   linjer både i FIL1 og FIL2

    %[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}BOGSTAV
       printf-angivelse for BOGSTAV

       BOGSTAVer er som følger for ny gruppe, eller som små bogstaver for
       gammel gruppe:

    F   første linjenummer

    L   sidste linjenummer

    N   antal linjer = L-F+1

    E   F-1

    M   L+1

    %(A=B?T:E)
       hvis A lig med B så T, ellers E

       LFMT (kun) må indeholde:

    %L   indhold af linje

    %l   indhold af linje, undtagen eventuelt følgende linjeskift

    %[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}n
       printf-angivelse for inputlinjenummer

       GFMT og LFMT kan begge indeholde:

    %%   %

    %c'C' tegnet C

    %c'\OOO'
       tegnet med oktalkode OOO

    C   tegnet C (andre tegn repræsenterer sig selv)

    -d, --minimal
       grundigt forsøg på at finde et mindre antal ændringer

    --horizon-lines=ANTAL
       behold ANTAL linjer af fælles præfiks og suffiks

    --speed-large-files
       antag store filer og mange spredte, små ændringer

    --color[=HVORNÅR]
       color output; WHEN is 'never', 'always', or 'auto'; plain --color
       means --color='auto'

    --palette=PALET
       farverne der skal bruges sammen med --color; PALET er en
       kolon-adskilt liste af terminfo-egenskaber

    --help viser hjælpetekst og stopper

    -v, --version
       viser versionsinformation og stopper

    FILER er "FIL1 FIL2" eller "KATALOG1 KATALOG2" eller "KATALOG FIL" eller
    "FIL KATALOG". Hvis --from-file eller --to-file er givet, er der ingen
    restriktioner på FILer. Såfremt en FIL er "-", læses fra standard-ind.
    Slutstatus er 0 hvis inddata er ens, 1 hvis ikke, og 2 hvis der er
    problemer.

FORFATTER
    Skrevet af Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman og
    Len Tower.

FEJLRAPPORTER
    Raportér programfejl på engelsk til <bug-diffutils@gnu.org>.
    Hjemmeside for GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
    Generel hjælp til GNU-programmer: <https://www.gnu.org/gethelp/>

OPHAVSRET
    Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL
    version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der
    gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ
    wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

    Hele dokumentationer for diff bliver vedligeholdt som en Texinfo-manual.
    Hvis info og diff programmerne er korrekt installeret på din maskine vil
    komandoen

       info diff

    give dig adgang til den fulde manual.


OVERSÆTTELSE
    De oversatte denne manual til dansk


    Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public
    License Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ eller nyere
    for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

    Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du
    sende en e-mail til TODO ⟨⟩.



diffutils 3.8           august 2021              DIFF(1)