diff

diff(1)             2007-10-27-16:31             diff(1) НАЗВА
    diff - знайти відмінності між двома файлами


 ЗВІД
    diff [опції] файл-з файл-до


 ОПИС
    У найпростішому випадку, diff порівнює вміст двох файлів: файл-з та
    файл-до . Ім'я файлу - (дефіс) означає текст, прочитаний зі звичного
    вводу. У особливому разі, diff - - порівнює копію звичного вводу з ним
    же. Якщо файл-з є текою, а файл-до ні, diff бере для порівняння файл у
    теці файл-з з назвою файл-до , і навпаки. Файл, що не є текою не повинен
    бути - . Якщо і файл-з , і файл-до є теками, diff порівнює відповідні
    файли в обох теках, у алфавітному порядку; це порівняння не рекурсивне,
    поки не вказано опцію -r чи --recursive . diff ніколи не порівнює дійсний
    вміст теки, так ніби вона є файлом. Явно описаний файл не може бути
    звичним вводом, тому що звичний ввід безіменний, і поняття "файл з тим же
    ім'ям" не застосовне. Ключі diff починаються з - , тож звично назви
    файл-з та файл-до не можуть починатись з - . проте, арґумент -- вказує
    вважати решту арґументів назвами файлів, навіть якщо вони починаються з -
    .


  Опції
    Далі йде звід усіх опцій, що приймає GNU diff . Більшість опцій мають дві
    тотожні назви, одна з них є одною буквою, якій передує - , інша є довгою
    назвою, якій передує -- . Кілька однобуквених оцій (якщо вони без
    арґументів) можна зчепити в одне слово командного рядка: -ac тотожне до
    -a -c . Довгі назви можна скоротити до будь-якого унікального префіксу їх
    назви. Дужки ( [ та ] ) вказують, що опція бере необов'язковий
    арґумент.


  - кількість_рядків
    Показати кількість_рядків (ціле число) рядків контексту. Ця опція сама не
    вказує формат виводу; Вона не діє без -c чи -u . Ця опція застаріла. Для
    вірної дії patch звично потрібно хоча б два рядки контексту.


  -a
    Вважати всі файли текстовими й обробляти їх рядок за рядком, навіть якщо
    вони не схожі на текстові.


  -b
    Іґнорувати зміни в кількості пробілів.


  -B
    Іґнорувати зміни, що лише вставляють чи додають пусті рядки.


  --brief
    Повідомити лише чи відрізняються файли, а не подробиці відмінностей.


  -c
    Вживати контекстний формат виводу.


  -C кількість_рядків
    "--context[=" кількість_рядків "]"


    Вживати контекстний формат виводу, показуючи кількість_рядків (ціле
    число) рядків контексту, або три, якщо кількість_рядків не вказано. Для
    вірної дії, patch звичайно потребує хоча б два рядки контексту.


  --changed-group-format= формат
    Вживати формат для виводу групи рядків, що містять відмінні рядки обох
    файлів у форматі if-then-else (якщо-то-інакше).


  -d
    Змінити алґоритм для можливого знаходження меншого набору змін. Це
    сповільнює diff (іноді значно).


  -D назва
    Робити об'єднаний вивід у форматі if-then-else (якщо-то-інакше), беручи
    умовою макрос назва допроцесора.


  -e
    "--ed"


    Зробити вивід, що є робочим скриптом для ed.


  --exclude= зразок
    При порівнянні тек, пропускати файли та підтеки, базова назва яких
    відповідає зразку .


  --exclude-from= файл
    При порівнянні тек, пропускати файли та підтеки, базова назва яких
    відповідає будь-якому зразку з файлу .


  --expand-tabs
    Розгортати табуляцію у пробіли на виводі, для збереження вирівнювання
    відступів у вхідних файлах.


  -f
    Зробити вивід, що схожий на скрипт ed , але має зміни у порядку, в якому
    вони з'являються у файлі.


  -F реґулярний_вираз
    В контекстному та об'єднаному форматі, для кожного набору відмінностей,
    показати кілька попередніх рядків, що відповідають арґументу
    реґулярний_вираз .


  --forward-ed
    Зробити вивід, що схожий на скрипт ed , але має зміни у порядку, в якому
    вони з'являються у файлі.


  -h
    Ця опція тепер не має жодного впливу; вона присутня для сумісності з
    Unix.


  -H
    Вживати евристику для прискорення обробки великих файлів з багатьма
    розсіяними малими відмінностями.


  --horizon-lines= кількість_рядків
    Не викидати останні кількість_рядків рядків спільного префіксу і перші
    кількість_рядків рядків спільного суфіксу.


  -i
    Іґнорувати зміни реґістру; Вважати великі та малі букви тотожними.


  -I реґулярний_вираз
    Іґнорувати зміни, що лише додають чи видаляють рядки, узгоджені з
    арґументом реґулярний_вираз .


  --ifdef= назва
    Робити об'єднаний вивід у форматі if-then-else (якщо-то-інакше), беручи
    умовою макрос назва допроцесора.


  --ignore-all-space
    Іґнорувати пропуски при порівнянні рядків.


  --ignore-blank-lines
    Іґнорувати зміни, що лише вставляють чи додають пусті рядки.


  --ignore-case
    Іґнорувати зміни реґістру; Вважати великі та малі букви тотожними.


  --ignore-matching-lines= реґулярний_вираз
    Іґнорувати зміни, що лиш додають чи видаляють рядки узгоджені з
    арґументом реґулярний_вираз .


  --ignore-space-change
    Іґнорувати зміни в кількості пробілів. .


  --initial-tab
    Виводити табуляцію замість пробілу перед текстом у рядку в нормальному та
    контекстному форматах. Таким чином, вирівнювання табуляцій у рядку
    виглядає нормально.


  -l
    Пропустити вивід через pr для розділу на сторінки.


  -L мітка
    "--label=" мітка


    Вживати мітку замість назви файлу у заголовках контекстного та та
    об'єднаного формату.


  --left-column
    Друк лише лівого стовпця з двох спільних рядків при форматі в дві
    колонки.


  --line-format=
    Вживати формат для виводу всіх вхідних рядків у форматі if-then-else
    (якщо-то-інакше).


  --minimal
    Змінити алґоритм для можливого знаходження меншого набору змін. Це
    сповільнює diff (іноді значно).


  -n
    Вивід відмінностей у RCS форматі; Подібне до -f крім того, що кожна
    команда вказує кількість змінених рядків.


  -N
    "--new-file"


    При порівнянні тек, якщо файл знайдено в лише в одній з них, уважати, що
    він існує, але пустий, у іншій теці.


  --new-group-format= формат
    Вживати формат для виводу груп рядків лише з другого файлу у форматі
    if-then-else (якщо-то-інакше).


  --new-line-format= формат
    Вживати формат для виводу рядка лише з другого файлу у форматі
    if-then-else (якщо-то-інакше).


  --old-group-format= формат
    Вживати формат для виводу груп рядків лише з першого файлу у форматі
    if-then-else (якщо-то-інакше).


  --old-line-format= формат
    Вживати формат для виводу рядка лише з першого файлу у форматі
    if-then-else (якщо-то-інакше).


  -p
    Показати, якій функції мови C належить кожна зміна.


  -P
    При порівнянні тек, якщо файл існує лише у другій з двох тек, уважати, що
    він існує, але пустий у першій.


  --paginate
    Пропустити вивід через pr для розбиття на сторінки.


  -q
    Лише повідомити чи файли різні, а не подробиці відмінностей.


  -r
    При порівнянні тек, рекурсивно порівнювати будь-які виявлені підтеки.


  --rcs
    Вивести відмінності у RCS-форматі; Подібне до -f , але кожна команда
    вказує кількість змінених рядків.


  --recursive
    При порівнянні тек, рекурсивно порівнювати будь-які виявлені підтеки.


  --report-identical-files
    "-s"


    Повідомити, коли два файли однакові.


  -S файл
    При порівнянні тек, почати з файлу файл . Це вживається для продовження
    перерваного порівняння.


  --from-file= файл
    Порівнювати файл з усіма операндами. файл може бути текою.


  --to-file= файл
    Порівняти всі операнди з файлом . файл може бути текою.


  --sdiff-merge-assist
    Вивід додаткової інформації, необхідної sdiff . sdiff вживає цю опцію,
    коли запускає diff . Ця опція не призначена для прямого використання
    користувачем.


  --show-c-function
    Показати, якій функції мови C належить кожна зміна.


  --show-function-line= реґулярний_вираз
    У контекстному та об'єднаному форматах, для кожного блоку відмінностей,
    показати останній попередній рядок, відповідний до арґументу
    реґулярний_вираз .


  --side-by-side
    Вживати формат виводу в два стовпці.


  --speed-large-files
    Вживати евристику для прискорення обробки великих файлів з багатьма
    розсіяними малими відмінностями.


  --starting-file= file
    При порівнянні тек, почати з файлу файл . Це вживається для продовження
    перерваного порівняння.


  --suppress-common-lines
    Не виводити однакові рядки при двостовпцевому виводі.


  -t
    Розгортати табуляцію у пробіли на виводі, для збереження вирівнювання
    відступів у вхідних файлах.


  -T
    Виводити табуляцію замість пробілу перед текстом у рядку в нормальному та
    контекстному форматах. Таким чином, вирівнювання табуляцій у рядку
    виглядає нормально.


  --text
    Вважати всі файли текстовими й обробляти їх рядок за рядком, навіть якщо
    вони не схожі на текстові.


  -u
    Вживати об'єднаний формат виводу.


  --unchanged-group-format= формат
    Вживати формат для виводу групи спільних рядків узятих з обох файлів у
    форматі if-then-else (якщо-то-інакше).


  --unchanged-line-format= формат
    Вживати формат для виводу рядків спільних для обох файлів у форматі
    if-then-else (якщо-то-інакше).


  --unidirectional-new-file
    При порівнянні тек, якщо файл існує лише у другій з двох тек, уважати, що
    він існує, але пустий у іншій.


  -U кількість_рядків
    "--unified[=" кількість_рядків "]"


    Вживати об'єднаний формат виводу, показуючи дану кількість_рядків рядків,
    або три, якщо кількість_рядків не дано. Для нормальної роботи patch
    звично треба хоча б два рядки контексту.


  -v
    "--version"


    Вивести номер версії diff .


  -w
    Не враховувати пробіли при порівнянні рядків.


  -W кількість_стовпців
    "--width=" кількість_стовпців


    Встановити ширину виводу в кількість_стовпців у двостовпцевому форматі.


  -x зразок
    При порівнянні тек, пропускати файли та підтеки, основа назви яких
    відповідає зразку .


  -X файл
    При порівнянні тек, пропускати файли та підтеки, основа назви яких
    відповідає будь-якому зразку, що міститься в файлі .


  -y
    Вживати двостовпцевий формат виводу.


 ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).


 ДІАГНОСТИКА
    Стан завершення 0 означає відмінностей не знайдено, 1 означає знайдено
    деякі відмінності, 2 означає помилку.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31             diff(1)