dirname

DIRNAME(1)        NarzÄdzia powÅokowe GNU 2.0        DIRNAME(1)NAZWA
    dirname - usuÅ niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

SKÅADNIA
    dirname nazwapliku
    dirname [--help] [--version]

OPIS
    Ta strona podrÄcznika man opisuje polecenie dirname w wersji GNU.

    dirname wypisuje wszystkie, oprócz ostatniej, rozdzielone ukoÅnikami
    skÅadowe nazwypliku. Otrzymujemy w ten sposób ÅcieżkÄ pliku. JeÅli
    nazwapliku jest pojedynczÄ skÅadowÄ, dirname wypisuje `.' (oznaczajÄce
    bieżÄcy katalog).

OPCJE
    --help WyÅwietla informacjÄ o stosowaniu programu i dostÄpnych opcjach,
       koÅczy pracÄ.

    --version
       WyÅwietla numer wersji programu i koÅczy pracÄ.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    BÅÄdy proszÄ zgÅaszaÄ, w jÄz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    basename(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TÅUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzÄdzi
    powÅokowych GNU wersji 2.0.maj 2000               FSF              DIRNAME(1)