dpkg-name

dpkg-name(1)           dpkg-suite           dpkg-name(1)NAAM
    dpkg-name - hernoem Debian-pakketten naar volledige pakketnamen

OVERZICHT
    dpkg-name [optie...] [--] bestand...

BESCHRIJVING
    Deze man-pagina documenteert het programma dpkg-name dat voorziet in
    een eenvoudige manier om Debian-pakketten naar hun volledige
    pakketnamen te hernoemen. Een volledige pakketnaam bestaat uit
    pakket_versie_architectuur.pakkettype, zoals opgegeven in het
    controlebestand van het pakket. Het versie-gedeelte van de bestandsnaam
    bestaat uit de toeleveraarsversieinformatie (upstream), facultatief
    gevolgd door een koppelteken en de revisie-informatie. Het deel
    pakkettype is uit dat veld afkomstig als dat bestaat, anders wordt
    teruggevallen op deb.

OPTIES
    -a, --no-architecture
       De bestandsnaam van de bestemming zal geen
       architectuuriniformatie bevatten

    -k, --symlink
       Maak een symbolische koppeling aan in plaats van te verplaatsen.

    -o, --overwrite
       Bestaande bestanden zullen overschreven worden als ze dezelfde
       naam hebben als de bestandsnaam van de bestemming.

    -s, --subdir [map]
       Bestanden zullen naar een onderliggende map verplaatst worden.
       Indien de als argument opgegeven map bestaat, zullen de
       bestanden naar die map verplaatst worden, anders wordt de
       doelmap geëxtraheerd uit het sectieveld uit het controlegedeelte
       van het pakket. De doelmap zal
       «unstable/binary-architectuur/sectie» zijn. Indien de sectie
       niet gevonden wordt in het controlebestand, dan wordt uitgegaan
       van no-section. In dat geval en ook voor de secties non-free en
       contrib is de doelmap «sectie/binary-architectuur». Het veld
       sectie is niet verplicht, zodat veel pakketten terechtkomen in
       het gebied no-section. Gebruik deze optie met zorg, ze werkt
       chaotisch.

    -c, --create-dir
       Deze optie kan samen met de optie -s gebruikt worden. Als een
       doelmap niet aangetroffen wordt, zal ze automatisch aangemaakt
       worden. Gebruik deze optie met zorg.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    -v, --version
       Toon de versie en sluit af.

BUGS
    Bepaalde pakketten volgen de naamstructuur
    pakket_versie_architectuur.deb niet. Pakketten die door dpkg-name
    hernoemd worden, volgen deze structuur. Over het algemeen heeft dit
    geen invloed op de manier waarop pakketten door dselect(1)/dpkg(1)
    geïnstalleerd worden, maar ander installatiegereedschap kan eventueel
    steunen op die naamgevingsstructuur.

VOORBEELDEN
    dpkg-name bar-foo.deb
       Het bestand bar-foo.deb zal hernoemd worden naar
       bar-foo_1.0-2_i386.deb of iets gelijkaardigs (afhankelijk van
       welke informatie er staat in het controlegedeelte van
       bar-foo.deb).

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alle bestanden met de extensie deb in de map /root/debian en de
       onderliggende mappen zullen indien nodig hernoemd worden door
       dpkg-name naar namen zonder architectuurinformatie.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Doe dit niet. Uw archief zal volledig overhoop gehaald worden,
       omdat veel pakketten geen sectie-informatie hebben. Doe dit
       niet.

    dpkg-deb --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Dit kan gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe pakketten.

ZIE OOK
    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).1.18.25              2018-06-26           dpkg-name(1)