du

DU(1)                 FSF                DU(1)NAAM
    du - schat bestandsruimte gebruik in

OVERZICHT
    du [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING
    Vat schijfgebruik van elk bestand samen, steeds dieper in de
    directorieboom voor directories.

    -a, --all
       {--alles} druk aantallen voor alle bestanden af, niet alleen
       directories

    --block-size=MAAT gebruik MAAT-byte blokken {--blok-grootte=}

    -b, --bytes
       {--bytes} druk grootte af in bytes

    -c, --total
       {--totaal} lever een totaal

    -D, --dereference-args
       {--volg-argumenten} volg paden wanneer symbolische koppeling

    -h, --human-readable
       {--menselijk-leesbaar} druk groottes in menselijk leesbare vorm
       af (o.a., 1K 234M 2G)

    -H, --si
       net zo, maar gebruik machten van 1000 niet 1024

    -k, --kilobytes
       {--kilobytes} hetzelfde als --block-size=1024

    -l, --count-links
       {--tel-koppelingen} tel groottes meerdere keren als harde
       koppelingen

    -L, --dereference
       {--volg} volg alle symbolische koppelingen

    -m, --megabytes
       {--megabytes} net als --block-size=1048576

    -S, --separate-directories
       {--afzonderlijke-directories} voeg de grootte van subdirectories
       niet toe

    -s, --summarize
       {--samenvatting} laat alleen een totaal zien voor elk argument

    -x, --one-file-system
       {--één-bestand-systeem} sla directories op andere
       bestandsystemen over

    -X BESTAND, --exclude-from=BESTAND
       {--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met enig
       patroon in BESTAND buiten

    --exclude=PAT
       {--sluit-buiten=} Sluit bestanden die overeenkomen met PAT
       buiten

    --max-depth=N
       {--max-diepte=} druk alleen het totaal voor een directorie (of
       bestand, met --all)) af als het N of minder niveaus onder het
       opdracht regel argument ligt; --max-depth=0 is gelijk aan
       --summarize

    --help {--hulp} laat hulp zien en eindig

    --version
       {--versie} geef versie informatie en eindig

AUTEUR
    Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy, en
    Paul Eggert.

RAPPORTEER BUGS
    Rapporteer bugs aan <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    Dit is vrije software; zie de broncode voor kopieer voorwaarden. Er is
    GEEN aansprakelijkheid; zelfs niet voor VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID
    VOOR EEN BEPAALD DOEL.

ZIE OOK
    De volle beschrijving voor du wordt bijgehouden als een Texinfo
    handleiding. Als de info en du programma's goed zijn geïnstalleerd op
    uw locatie, dan zal de opdracht

       info du

    toegang moeten geven tot de volledige handleiding.


VERTALING
    Dit is de handleiding van du 4.01. Alles wat tussen `{'..`}' staat is
    aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding.
    Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: du.1,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $GNU fileutils 4.01         May 2000               DU(1)