dup

DUP(2)         Linux Programmeurs Handleiding         DUP(2)NAAM
    dup, dup2 - kopieer een bestandindicator

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int dup(int oudebi);
    int dup2(int oudebi, int oudebi);

BESCHRIJVING
    dup en dup2 maken een kopie van de bestandindicator oudebi. Na
    geslaagd terugkeren van dup of dup2, zijn de oude en nieuwe
    bestandindicators uitwisselbaar {gelijk}. Ze delen grendels, bestand
    positie pointers {positie in het bestand} en vlaggen; bijvoorbeeld, als
    de bestand-positie veranderd werd met lseek voor 1 van de beschrijvers
    dan wordt de positie ook voor de andere veranderd. De twee
    beschrijvers delen de sluit-bij-exec {voer-uit} vlag echter niet.

    dup gebruikt de laagste ongebruikte beschrijver voor de nieuwe
    beschrijver.

    dup2 maakt nieuwebi de gelijke van oudebi, nieuwebi eerst sluitend als
    dat nodig is.

TERUGGEEF WAARDE
    dup en dup2 geven de nieuwe beschrijver terug, of -1 als een fout
    optrad (in welk geval errno naar behoren gezet wordt.)


FOUTEN
    EBADF {slechte bi} oudebi is geen open bestandindicator, of nieuwebi
       ligt buiten de toegestane waardes voor bestandindicators.

    EMFILE {max bestand} Het proces heeft al het maximale aantal
       bestandindicators open, en probeerde nog eentje extra te openen.

WAARSCHUWING
    De fout teruggegeven door dup2 is anders dan de fout door fcntl(...,
    F_DUPFD, ...) teruggegeven, wanneer nieuwebi buiten de toegestane
    waardes ligt. Op sommige systemen geeft dup2 ook soms EINVAL terug,
    zoals F_DUPFD.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 beschrijft extra EINTR en
    ENOLINK fouttoestanden. POSIX.1 voegt EINTR toe.

ZIE
    fcntl(2) {manipuleer bi}, open(2) {open}, close(2) {sluit}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: dup.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 1.1.46          21 Augustus 1994             DUP(2)