ed2k

ED2K(1)          aMule yardımcı araçları         ED2K(1)Ä°SÄ°M
    ed2k - aMule eD2k baÄlantı çözümleyicisi

KULLANIM
    ed2k [-c <yol>] [-t <sayı>] [-e] [-l] <eD2k-baÄlantısı>

    ed2k [-h]

    ed2k [-v]

AÃIKLAMA
    Herhangi bir <eD2k-baÄlantısını> aMule'e gönderir, yani onu
    ~/.aMule/ED2KLinks dosyasına yazar ki bu dosya aMule tarafından her
    saniye baÄlantılar için sorgulanır.

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -t, --category=<sayı> ]
       <sayı>ya gönderilen eD2k baÄlantılarının kategorilerini
       belirler.

    [ -e, --emulecollection ]
       Bir emule koleksiyonunda <ed2k-baÄlantısı> Åeklinde bulunan
       tüm baÄlantıları yükler

    [ -l, --list ]
       Bir emule koleksiyonunda <ed2k-baÄlantısı> Åeklinde bulunan
       tüm baÄlantıları listeler

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ eD2k-baÄlantısı ]
       ÃekirdeÄe bir eD2k baÄlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k baÄlantısı Åunlardan biri olabilir:

     · bir dosya baÄlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruÄuna
      eklenir;

     · bir sunucu baÄlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi baÄlantısı, bu durumda listedeki tüm
      sunucular sunucu listesine eklenir;

     · bir magnet baÄlantısı;

     · bir emulecollection dosyası.

    Parametrelerin giriÅ sırası önemlidir. Birden fazla baÄlantı
    girebilirsiniz ve her baÄlantının kendine özel parametreleri
    olabilir. ÃrneÄin ed2k <baÄlantı1> -t2 <baÄlantı2> <baÄlantı1>
    dosyasını standart kategoriye ve <baÄlantı2> dosyasını ikinci
    kategoriye indirecektir.

DOSYALAR
    ~/.aMule/ED2KLinks

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da
    hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları
    bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve
    geliÅtiricilerden birine doÄrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELÄ°F HAKKI
    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde daÄıtılmaktadır.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    amule(1)

YAZAN
    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de>
    tarafından yazılmıÅtır.aMule eD2k baÄlantı çözümleyicEylül.2016             ED2K(1)