ed2k

ED2K(1)             utilitare aMule            ED2K(1)NUME
    ed2k - analizor aMule de linkuri eD2k

REZUMAT
    ed2k [-c <path>] [-t <num>] [-e] [-l] <eD2k-link>

    ed2k [-h]

    ed2k [-v]

DESCRIERE
    Trimite link-ul dat <eD2k-link> la aMule, ex. îl scrie în fiÈierul
    ~/.aMule/ED2KLinks, care va fi verificat de aMule în fiecare secundÄ
    pentru link-uri.

    [ -c <path>, --config-dir=<path> ]
       CiteÈte configurarea din <path> în schimb de acasÄ

    [ -t, --category=<num> ]
       ConfiguraÈi categoria pentru link-urile eD2k trecute la <num>

    [ -e, --emulecollection ]
       ÃncarcÄ toate link-urile gÄsite în colecÈia emule date ca
       <ed2k-link>

    [ -l, --list ]
       ListeazÄ toate link-urile gÄsite în colecÈia emule date ca
       <ed2k-link>

    [ -h, --help ]
       TipÄreÈte o scurtÄ descriere de utilizare.

    [ -v, --version ]
       AfiÈeazÄ numÄrul versiunii curente.

    [ eD2k-link ]
       AdaugÄ o legÄturÄ eD2k la nucleu.

    Link-ul eD2k de adÄugat poate fi:

     · un link fiÈier (ed2k://|file|...), va fi adÄugat la coada
      descÄrcÄrilor,

     · o legÄturÄ server (ed2k://|server|...), care va fi adÄugatÄ la
      lista serverelor,

     · o legÄturÄ listÄ server, în care caz toate serverele din listÄ
      vor fi adÄugate la lista serverelor;

     · o legÄturÄ magnet;

     · un fiÈier colecÈie emule.

    Ordinea în care daÈi parametrii este importantÄ. PuteÈi da mai mult
    decât un link, iar fiecare link poate avea proprii parametri. De
    exemplu ed2k <link1> -t2 <link2> va descÄrca <link1> în categoria
    standard Èi <link2> în categoria 2.

FIÈIERE
    ~/.aMule/ED2KLinks

RAPORTAREA ERORILOR
    VÄ rugÄm sÄ raportaÈi erorile fie pe forumul
    nostru(http://forum.amule.org/), sau în bugtracker-ul nostru
    (http://bugs.amule.org/). Nu raportaÈi erorile pe email, nici la lista
    noastrÄ de adrese nici direct la nici un membru al echipei.

DREPT DE AUTOR
    aMule Èi toate utilitarele conexe sunt distribuite sub GNU General
    Public License.

VEDEÈI ÈI
    amule(1)

AUTOR
    AceastÄ paginÄ manual a fost scrisÄ de Vollstrecker
    <amule@vollstreckernet.de>Analizor aMule de link-uri eD2k Septembrie 2016            ED2K(1)