encrypt

ENCRYPT(3)       PodrÄcznik programisty Linuksa       ENCRYPT(3)NAZWA
    encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKÅADNIA
    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    void encrypt(char block[64], int edflag);
    void setkey(const char *key);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Funkcje te szyfrujÄ i rozszyfrowujÄ 64-bitowe komunikaty. Funkcja
    setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr
    key jest tablicÄ bajtów, z których każdy ma wartoÄ numerycznÄ 1 lub
    0. Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, sÄ ignorowane tak, że używany klucz
    jest 56-bitowy.

    Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodujÄc go gdy edflag
    wynosi 0, a rozkodowujÄc gdy przekazano 1.

    Funkcje te nie sÄ wielobieżne.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcje te nie zwracajÄ Å¼adnej wartoÅci.

ZGODNE Z
    SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKŻE
    crypt(3)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 3 encrypt

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.GNU                2000-07-22            ENCRYPT(3)