env

ENV(1)           Käyttäjän sovellusohjelmat           ENV(1)NIMI
    env - suorita ohjelma muokatussa ympäristössä

YLEISKATSAUS
    env [-] [-i] [-u nimi] [--ignore-environment] [--unset=nimi] [--help]
    [--version] [nimi=arvo]... [komento [argumentit...]]

KUVAUS
    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla
    epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta env. env suorittaa
    ohjelman ympäristössä, jota on muokattu määritellyin
    komentoriviargumentein. Muotoa `muuttuja=arvo' olevat argumentit
    asettavat ympäristämuuttujan muuttuja arvoksi arvo. arvo voi olla tyhjä
    (`muuttuja='). Muuttujan arvon tyhjäksi asettaminen ei ole sama asia
    kuin muuttujan poistaminen.

    Ensimmäinen jäljellä oleva argumentti määrittelee kutsuttavan ohjelman;
    sitä etsitään ympäristömuuttujan PATH määrittelyn mukaisesti. Mitkä
    tahansa vielä jäljellä olevat argumentit välitetään argumentteina
    kutsuttavalle ohjelmalle.

    Jos ympäristön määrittelyä ei seuraa komennon nimi, tulostetaan muokattu
    ympäristö. Tämä vastaa komennon `printenv' käyttöä.

  OPTIOT
    --help Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.


    -u, --unset nimi
       Poista muuttuja nimi ympäristöstä, jos se oli ympäristössä.


    -, -i, --ignore-environment
       Aloita tyhjällä ympäristöllä, jättäen peritty ympäristö
       huomioimatta.


    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.FSF              3. toukokuuta 1998             ENV(1)