env

ENV(1)             Brugerkommandoer             ENV(1)NAVN
    env - run a program in a modified environment

SYNOPSIS
    env [FLAG]... [-] [NAVN=VÆRDI]... [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVELSE
    Sæt hvert NAVN til VÆRDI i miljøet og kør KOMMANDO.

    Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de
    korte.

    -i, --ignore-environment
       start uden miljøvariable

    -0, --null
       afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift

    -u, --unset=NAVN
       fjern miljøvariablen NAVN

    -C, --chdir=KAT
       ændr arbejdskatalog til KAT

    -S, --split-string=S
       behandl og opdel S i adskilte argumenter; bruges til at give flere
       argumenter i shebang-linjer

    --block-signal[=SIG]
       blokér levering af SIG-signaler til KOMMANDO

    --default-signal[=SIG]
       nulstil håndtering af SIG-signaler til standard

    --ignore-signal[=SIG]
       sæt håndtering af SIG-signaler til ingenting

    --list-signal-handling
       vis ændrede indstillinger for signaler på stderr

    -v, --debug
       vis uddybende information om hvert trin i behandling

    --help viser hjælpetekst og stopper

    --version
       viser versionsinformation og stopper

    En - for sig selv medfører -i. Hvis ingen KOMMANDO er angivet, udskriv
    det resulterende miljø.

    SIG kan være et signalnavn såsom "PIPE" eller et signalnummer såsom "13".
    Uden SIG medtages alle kendte signaler. Signaler kan adskilles med
    komma.

TILVALG
  -S/--split-string usage in scripts
    The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running
    a script named 1.pl containing the following first line:

       #!/usr/bin/env -S perl -w -T
       ...

    Will execute perl -w -T 1.pl .

    Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

       /usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

    See the full documentation for more details.

  --default-signal[=SIG] usage
    This option allows setting a signal handler to its default action, which
    is not possible using the traditional shell trap command. The following
    example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this
    signal is being handled in the process invoking the command.


       sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

NOTER
    POSIX's exec(2) pages says:
       "many existing applications wrongly assume that they start with
       certain signals set to the default action and/or unblocked....
       Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs
       without explicit reason to do so, and especially not to block
       signals across execs of arbitrary (not closely cooperating)
       programs."

FORFATTER
    Skrevet af Richard Mlynarik, David MacKenzie og Assaf Gordon.

FEJLRAPPORTER
    Hjælp til GNU coreutils på nettet::
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL
    version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der
    gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ
    sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

    Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
    eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) env invocation'


OVERSÆTTELSE
    De oversatte denne manual til dansk


    Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public
    License Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ eller nyere
    for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

    Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du
    sende en e-mail til TODO ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         marts 2020               ENV(1)