env

ENV(1)             Příručka uživatele             ENV(1)JMÉNO
    env - spustí program v modifikovaném prostředí

POUŽITÍ
    env [VOLBA]... [-] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS
    Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný
    PŘÍKAZ.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    -i, --ignore-environment
       začne s prázdným prostředím

    -0, --null
       každý výstupní řádek zakončí znakem NUL místo znakem nového řádku

    -u, --unset=NAME
       zruší proměnnou z prostředí

    -C, --chdir=ADRESÁŘ
       změní pracovní adresář na ADRESÁŘ

    -S, --split-string=S
       zpracuje a rozdělí S do jednotlivých argumentů; používá se pro
       předání násobných argumentů na řádku s interpretrem skriptu (#!)

    --block-signal[=SIGNÁL]
       zablokuje doručování SIGNÁLŮ PŘÍKAZU

    --default-signal[=SIGNÁL]
       obnoví obsluhu SIGNÁLŮ do výchozího stavu

    --ignore-signal[=SIGNÁL]
       nastaví obsluhu SIGNÁLŮ na nic nedělání

    --list-signal-handling
       vypíše obsluhu signálů lišící se od výchozí na chybový výstup

    -v, --debug
       vypisuje podrobné údaje o každém kroku zpracování

    --help vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí

    --version
       Vypíše informaci o verzi programu a skončí

    Uvedení pouze - implikuje -i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše
    výsledné prostředí.

    SIGNÁL může být název signálu jako „PIPE“ nebo číslo signálu jako „13“.
    Bez SIGNÁLU budou zahrnuty všechny známé signály. Více signálů lze
    oddělit čárkou.

VOLBY
  -S/--split-string usage in scripts
    The -S option allows specifying multiple parameters in a script. Running
    a script named 1.pl containing the following first line:

       #!/usr/bin/env -S perl -w -T
       ...

    Will execute perl -w -T 1.pl .

    Without the '-S' parameter the script will likely fail with:

       /usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

    See the full documentation for more details.

  --default-signal[=SIG] usage
    This option allows setting a signal handler to its default action, which
    is not possible using the traditional shell trap command. The following
    example ensures that seq will be terminated by SIGPIPE no matter how this
    signal is being handled in the process invoking the command.


       sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POZNÁMKY
    POSIX's exec(2) pages says:
       "many existing applications wrongly assume that they start with
       certain signals set to the default action and/or unblocked....
       Therefore, it is best not to block or ignore signals across execs
       without explicit reason to do so, and especially not to block
       signals across execs of arbitrary (not closely cooperating)
       programs."

AUTOR
    Napsal Richard Mlynarik, David MacKenzie a Assaf Gordon.

HLÁŠENÍ CHYB
    On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html>
    (česky)

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ
    ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE
    sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

    Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
    nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) env invocation'


PŘEKLAD
    Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář
    <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

    Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public
    License Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ nebo
    novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

    Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail
    na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         Březen 2020              ENV(1)