env

ENV(1)           Opdrachten voor gebruikers           ENV(1)NAAM
    env - voer een programma in een gewijzigde omgeving uit

SAMENVATTING
    env [OPTIE]... [-] [NAAM=WAARDE]... [COMMANDO [ARGUMENT]...]

BESCHRIJVING
    Kent de gegeven WAARDE aan omgevingsvariabele NAAM toe en voert COMMANDO
    uit.

    Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte
    optie.

    -i, --ignore-environment
       alle ongenoemde omgevingsvariabelen verwijderen

    -0, --null
       elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel

    -u, --unset=NAAM
       de genoemde variabele uit de omgeving verwijderen

    -C, --chdir=MAP
       huidige map wijzigen naar MAP

    -S, --split-string=T
       deze tekenreeks in aparte argumenten opsplitsen; nuttig voor de
       '#!'-regel in scripts

    --block-signal[=SIG]
       signalen (of dit signaal) aan COMMANDO blokkeren

    --default-signal[=SIG]
       afhandeling van signalen (of van dit signaal) terugzetten op de
       standaard

    --ignore-signal[=SIG]
       signalen (of dit signaal) negeren

    --list-signal-handling
       de niet-standaard signaalafhandelingen tonen

    -v, --debug
       gedetailleerde informatie weergeven voor elke stap

    --help toon de helptekst en stop

    --version
       toon programmaversie en stop

    Een losse '-' betekent hetzelfde als -i. Zonder COMMANDO wordt de
    resulterende omgeving getoond.

    SIGNAAL mag een signaalnaam zijn zoals 'PIPE', of een signaalnummer zoals
    '13'. Zonder SIGNAAL worden all bekende signalen genomen. Meerdere
    signalen kunnen gegeven worden gescheiden door komma's.

OPTIES
  -S/--split-string gebruik in scripts
    De -S optie staat toe om meerdere parameters te gebruiken in een script.
    Uitvoeren van een script met de naam 1.pl dat als eerste regel bevat:

       #!/usr/bin/env -S perl -w -T
       ...

    zal uitvoeren perl -w -T 1.pl .

    Zonder de '-S' parameter zal het script falen met:

       /usr/bin/env: 'perl -w -T': Bestand of map niet gevonden

    Zie de volledige documentatie voor meer details.

  --default-signal[=SIG] gebruik
    Deze optie staat toe de standaard actie voor de signaal verwerker in te
    stellen, iets dat niet mogelijk is bij gebruik van het gewone shell trap
    commando. Het volgende voorbeeld zorgt ervoor dat seq wordt beeindigd
    door SIGPIPE waarbij het niet uitmaakt hoe dit signaal wordt afgehandeld
    door het proces dat het commando heeft aangeroepen.


       sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

OPMERKINGEN
    POSIX's exec(2) pagina schrijft:
       "veel bestaande toepassingen maken de aanname dat zij starten met
       bepaalde signalen die zijn ingesteld als standaard actie en/of
       niet geblokkeerd.... Daarom, is het beter signalen niet te
       blokkeren of te negeren voor uitvoeren zonder een expliciete reden
       om dat te doen, en speciaal signalen voor uitvoeren niet te
       blokkeren van willekeurige programma´s"

AUTEUR
    Geschreven door Richard Mlynarik, David MacKenzie en Assaf Gordon.

RAPPORTEREN VAN BUGS
    Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL
    versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

    Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
    of lokaal via: info '(coreutils) env invocation'


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         Maart 2020               ENV(1)