errno

errno(3)            2007-10-27-16:31            errno(3) НАЗВА
    errno - змінна збереження коду останньої помилки


 СТИСЛИЙ ОГЛЯД
        <b>#include <errno.h></b>

        <b>extern int </b><i>errno</i><b>;</b> ОПИС
    Ціле число errno встановлюється системними викликами (і деякими функціями
    бібліотеки), щоб вказати у чому причина похибки. Її значення має зміст
    тільки тоді, коли виклик повернув помилку (як правило -1) і бібліотечній
    функції, що змогла справитися з цим, дозволено змінити errno .

    Іноді, коли -1, це також чинний код повернення, вам необхідно обнулити
    errno перед викликом для того, щоб бути в змозі виявити можливі помилки.

    errno описано у стандарті ISO C, як змінне ліве значення (lvalue) типу
    int і не повинна бути явно оголошеною; errno може бути також макросом.
    errno є локальною для програмного каналу, тому встановлення її до одного
    каналу не впливатиме на її зміст у інших.

    Чинні значення errno повинні бути ненульовим; errno ніколи не
    встановлюється до нуля, жодною функцією бібліотеки. Всі назви помилок,
    описані POSIX.1, повинні мати окремі значення.

    POSIX.1 (випущений 2001 року) перечислює наступні символічні назви
    помилок. Серед них EDOM і ERANGE належать також стандартові ISO C. ISO C
    Amendment 1 (першої редакції) описує також додатковий код помилки EILSEQ
    для погрішностей у програмуванні багатобайтових або широких знаків.


    E2BIG
        Список аргументів занадто великий.


    EACCES
        Доступ заборонено.


    EADDRINUSE
        Адреса вже використовується.


    EADDRNOTAVAIL
        Адреса недосяжна.


    EAFNOSUPPORT
        Непідтримуване сімейство адрес.


    EAGAIN
        Ресурс тимчасово недоступний.


    EALREADY
        З'єднання вже в прогресі.


    EBADF
        Поганий дескриптор файлу.


    EBADMSG
        Погане повідомлення.


    EBUSY
        Ресурс зайнятий.


    ECANCELED
        Операцію скасовано.


    ECHILD
        Немає дочірнього процесу.


    ECONNABORTED
        З'єднання припинено.


    ECONNREFUSED
        Відмова у з'єднанні.


    ECONNRESET
        З'єднання перезаладовано.


    EDEADLK
        Уникнуто зависання ресурсу.


    EDESTADDRREQ
        Необхідна адреса пункту призначення.


    EDOM
        Помилка домену (області).


    EDQUOT
        Резервовано.


    EEXIST
        Файл існує.


    EFAULT
        Погана адреса.


    EFBIG
        Файл занадто великий.


    EHOSTUNREACH
        Хост недосяжний.


    EIDRM
        Ідентифікатор вилучено.


    EILSEQ
        Недопустима послідовність байтів.


    EINPROGRESS
        Операція у прогресі.


    EINTR
        Перерваний виклик функції.


    EINVAL
        Нечинний аргумент.


    EIO
        Помилка вводу/виводу.


    EISCONN
        Сокет вже сполучено.


    EISDIR
        Це директорія.


    ELOOP
        Забагато рівнів символічних посилань.


    EMFILE
        Забагато відкритих файлів.


    EMLINK
        Забагато посилань.


    EMSGSIZE
        Непридатна довжина буферу повідомлення.


    EMULTIHOP
        Резервовано.


    ENAMETOOLONG
        Занадто довга назва файлу.


    ENETDOWN
        Мережа неробоча.


    ENETRESET
        З'єднання припинено мережею.


    ENETUNREACH
        Мережа недоступна.


    ENFILE
        Забагато відкритих файлів в системі.


    ENOBUFS
        Немає вільного буферного простору.


    ENODATA
        Немає повідомлення для запиту прочитання заголовку STREAM.


    ENODEV
        Такий прилад відсутній.


    ENOENT
        Немає такого файлу чи каталогу.


    ENOEXEC
        Помилка формату виконання.


    ENOLCK
        Немає в наявності замків.


    ENOLINK
        Резервовано.


    ENOMEM
        Недостатньо місця/простору.


    ENOMSG
        Немає повідомлення бажаного типу.


    ENOPROTOOPT
        Немає в наявності такого протоколу.


    ENOSPC
        Не залишилось місця на пристрої.


    ENOSR
        Немає ресурсів STREAM (потоку).


    ENOSTR
        Не є STREAM (потоком).


    ENOSYS
        Функцію не реалізовано.


    ENOTCON
        Сокет не під'єднано.


    ENOTDIR
        Не є каталогом.


    ENOTEMPTY
        Каталог не є порожнім.


    ENOTSOCK
        Не є сокетом.


    ENOTSUP
        Не підтримується.


    ENOTTY
        Непридатна операція вводу/виводу.


    ENXIO
        Не існує такого пристрою чи адреси.


    EOPNOTSUPP
        Операція не підтримується для сокету.


    EOVERFLOW
        Значення завелике, щоб бути збереженим у цьому типу даних.


    EPERM
        Заборонена операція.


    EPIPE
        Перерваний конвеєр.


    EPROTO
        Протокольна помилка.


    EPROTONOSUPPORT
        Протокол не підтримується.


    EPROTOTYPE
        Помилковий тип протоколу для сокету.


    ERANGE
        Результат занадто великий.


    EROFS
        Файлова система тільки для читання.


    ESPIPE
        Нечинний пошук.


    ESRCH
        Процес відсутній.


    ESTALE
        Резервовано.


    ETIME
        Ліміт часу STREAM (потокового) ioctl().


    ETIMEDOUT
        Вийшов ліміт часу операції.


    ETXTBSY
        Тестовий файл зайнятий.


    EWOULDBLOCK
        Операція буде блокувати (може мати таке саме значення, що й
       EAGAIN).


    EXDEV
        Невластиве посилання.
    ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

    perror(3), strerror(3)
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31            errno(3)