evim

EVIM(1)           General Commands Manual          EVIM(1)NAZWA
    evim - Åatwy Vim, edytuj plik w Vimie z ustawieniami dla edycji bez
    trybów

SYNOPSIS
    evim [opcje] [plik ...]
    eview

OPIS
    eVim uruchamia Vima i ustawia opcje tak by zachowywaÅ siÄ jak edytor
    bez trybów. To jest caÅy czas Vim ale używany jako edytor wskaż-i-
    kliknij. Zachowanie w stylu Notepada dla MS-Windows. eVim bÄdzie
    zawsze uruchomiony w GUI by wÅÄczyÄ menu i pasek narzÄdzi.

    Przeznaczony tylko dla ludzi, którzy naprawdÄ nie mogÄ pracowaÄ z
    Vimem w normalny sposób. Edycja bÄdzie o wiele mniej efektywna.

    eview dziaÅa tak samo, ale zaczyna w trybie tylko do odczytu. DziaÅa
    tak samo jak evim -R.

    Zobacz vim(1) by poznaÄ wiÄcej szczegóÅów o Vimie, opcjach, itd.

    Opcja 'insertmode' jest ustawiona by można byÅo od razu wpisywaÄ
    tekst.
    Mapowania sÄ ustawione tak by Kopiowanie i Wklejanie dziaÅaÅo z
    klawiszami MS-Windows. CTRL-X wycina, CTRL-C kopiuje a CTRL-V wkleja
    tekst. Użyj CTRL-Q by uzyskaÄ oryginalne przeznaczenie CTRL-V.

OPCJE
    Zobacz vim(1).

PLIKI
    /usr/share/vim/vim74/evim.vim
           Skrypt uruchamiania dla eVima.

ZNANY JAKO
    Znany jako "Vim dla frajerów". JeÅli używasz eVima oczekuje siÄ, że
    wyjmiesz chusteczkÄ do nosa, zrobisz wÄzÄÅ w każdym rogu i bÄdziesz to
    nosiÅ na gÅowie.

ZOBACZ TAKŻE
    vim(1)

AUTOR
    WiÄkszoÅÄ Vima zostaÅa napisana przez Brama Moolenaara z duÅ¼Ä pomocÄ
    innych osób. Zobacz menu Help/Credits.                 2002 Lut 16             EVIM(1)