execve

EXECVE(2)        Linux Programmeurs Handleiding        EXECVE(2)NAAM
    execve - voer een programma uit

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int execve (const char *bestandnaam, char *const argv [], char *const
    envp[]);

BESCHRIJVING
    execve() voert het programma uit waar bestandnaam naar wijst.
    bestandnaam Moet een binair uitvoerbaar bestand zijn, of: een script
    dat start met een regel in de vorm: "#! interpreteerder [arg]" In het
    laatste geval moet de interpreteerder een geldige hele_bestandnaam zijn
    van een uitvoerbaar bestand dat niet zelf een script is, dat zal worden
    gestart als interpreteerder [arg] bestandnaam.

    argv Is een tabel van argument `string'-en {nl: karakter-snoeren} die
    aan het programma wordt gegeven. envp Is een tabel van `string'-en,
    volgens conventie in de vorm: trefwoord=waarde, die aan het nieuwe
    programma wordt gegeven als omgeving. Beide argv en envp (tabellen)
    moeten afsluiten met een nul-pointer. De argument pointer en de
    omgeving kunnen bereikt worden door de "main" functie van het
    aangeroepen programma, wanneer die is bepaald als int main(int argc,
    char *argv[], char *envp[]).

    execve() keert bij slagen niet terug en de `text', `data', `bss', en
    `stapel' {eng: stack}, van het aanroepende proces worden overschreven
    door die van het programma dat geladen wordt. Het gestarte programma
    neemt de PID en eventuele open bestandindicators die niet gezet zijn om
    bij exec te sluiten, over. Signalen die nog hangen voor het
    aanroepende proces worden gewist. Alle signalen die het aanroepende
    programma zou vangen worden naar hun standaard gedrag teruggezet.

    Als het huidige programma ge-"ptrace"'t {ptrace: systeem aanroep}
    wordt, wordt er een SIGTRAP naar gezonden na een geslaagde execve.

    Als het zet-uid-bit aan staat op het programma bestand waar bestandnaam
    naar wijst, dan wordt het geldige gebruikers ID van het aanroepende
    proces veranderd naar dat van de eigenaar van dat programma bestand.
    Hetzelfde laken een pak wanneer het zet-gid-bit aan status voor het
    programma bestand, dan wordt het geldige groep ID van het aanroepende
    proces gezet naar de groep van het programma bestand.

    Als het uitvoerbare bestand van de vorm: a.out dynamisch-ge"link"'t
    uitvoerbaar met gedeelde-bibliotheek verwijzingen, {eng: a.out
    dynamically- linked binary executable containing shared-library stubs}
    is, dan wordt de dynamische linker ld.so(8) aangeroepen bij het begin
    van het uitvoeren, om de benodigde gedeelde bibliotheken in het
    werkgeheugen te brengen en om het uitvoerbare bestand ermee te
    verbinden.

    Als het uitvoerbare bestand een dynamisch verbonden ELF uitvoerbaar
    bestand is dan wordt de interpreteerder die genoemd wordt in het
    PT_INTERP segment gebruikt om de benodigde gedeelde-bibliotheken te
    laden. Deze interpreteerder is gewoonlijk /lib/ld-linux.so.1 voor
    binaire bestanden die verbonden zijn met libc versie 5, en /lib/ld-
    linux.so.2 voor binaire bestanden die verbonden zijn met GNU libc
    versie 2.

EIND WAARDE
    Bij success keert execve niet terug, bij falen wordt -1 teruggegeven,
    en wordt errno gezet zoals dat hoort.

FOUTEN
    EACCES {toegang} Het bestand of de script interpreteerder is geen
       normaal bestand.

    EACCES {toegang} Uitvoer toestemming werd geweigerd voor het bestand of
       een script interpreteerder.

    EACCES {toegang} Het bestandsysteem is gemount met noexec.

    EPERM {toestemming} Het bestandsysteem was gemount met nosuid, en de
       gebruiker is niet de supergebruiker, en het bestand heeft het
       SUID of SGID bit aan staan.

    EPERM {toestemming} Het proces wordt gevolgd {eng: traced}, de
       gebruiker is niet de supergebruiker en het bestand heeft een
       SUID of SGID bit aan staan.

    E2BIG {te groot} De argumenten-lijst was te groot.

    ENOEXEC
       {niet uitvoeren} Een uitvoerbaar bestand is niet in een bekende
       vorm: het is voor de verkeerde architectuur, of heeft een of
       andere vormfout waardoor het niet kan worden uitgevoerd.

    EFAULT {fout} bestandnaam wijst buiten door u toegankelijke adres
       ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} bestandnaam is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Het bestand bestandnaam of het script of de ELF
       interpreteerder bestaat niet.

    ENOMEM {geen geheugen} Te weinig besturingssysteem geheugen voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel van bestandnaam of
       van een script of ELF interpreteerder is geen directorie.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd voor een deel van het
       pad-voorvoegsel van bestandnaam of de naam van een script
       interpreteerder.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van bestandnaam of de naam van een script of ELF
       interpreteerder.

    ETXTBUSY
       {text bezig} Uitvoerbaar bestand is open voor schrijven bij een
       of meer processen.

    EIO  {in uit} Een In/Uit fout trad op.

    ENFILE {aantal bestanden} De grens aan het aantal open bestanden van
       het systeem is bereikt.

    EMFILE {maximum bestanden} Het proces heeft het maximale aantal
       bestanden open.

    EINVAL {ongeldig} Een ELF uitvoerbaar bestand heeft meer dan 1
       PT_INTERP segment (probeerde meer dan 1 interpreteerder te
       benoemen).

    EISDIR {is dir} Een ELF interpreteerder was een directorie.

    ELIBBAD
       {bibliotheek fout} Een ELF interpreteerder had een onbekende
       vorm.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, X/OPEN, BSD 4.3. POSIX beschrijft het #! gedrag niet, maar
    is verder verenigbaar (eng: compatible) hiermee. SVr4 beschrijft de
    extra fouttoestanden EAGAIN, EINTR, ELIBACC, ENOLINK, EMULTIHOP; POSIX
    beschrijft de ETXTBSY, EPERM, EFAULT, ELOOP, EIO, ENFILE, EMFILE,
    EINVAL, EISDIR en ELIBBAD fouttoestanden niet.


OPMERKINGEN
    SUID en SGID processen kunnen niet ge-ptrace()d worden SUID of SGID.

    Een maximale regel lengte van 127 letters is toegestaan voor de eerste
    regel in een #! uitvoerbaar shell script.

    Linux negeert de SUID en SGID bits op scripts.

ZIE
    chmod(2) {verander toestand}, fork(2) {splits}, execl(3) {uitvoeren},
    environ(5) {omgeving}, ld.so(8) {lader}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: execve.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.30          3 September 1997           EXECVE(2)