expr

EXPR(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat         EXPR(1)



NIMI
    expr - suorita lausekkeita

YLEISKATSAUS
    expr lauseke...
    expr {--help,--version}

KUVAUS
    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka
    tai puutteellinen. Texinfo -ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

    Tämä ohje kuvaa komennon expr GNU-version toiminnan. expr suorittaa
    lausekkeen ja kirjoittaa tuloksen vakiotulosteeseen. Jokaisen symbolin
    tulee olla erillinen argumentti. Operandit ovat joko numeroita tai
    merkkijonoja. Merkkijonoja ei tarvitse sijoittaa lainausmerkkeihin,
    ellei niitä tarvitse suojata komentotulkilta. expr muuttaa kaikki
    operandit joko kokonaisluvuiksi tai merkkijonoiksi riippuen
    suoritettavasta operaatiosta.

    Operaattorit (kasvavassa laskujärjestyksessä) ovat:

    |   Palauttaa ensimmäisen argumentin, jos tämä on tyhjä tai 0,
       muutoin toisen argumentin. Tämä vastaa "tai" operaatiota.

    &   Palauttaa ensimmäisen argumentin, jos kumpikaan argumentti ei
       ole tyhjä tai 0, muutoin 0:n.

    < <= = == != >= >
       Vertaa argumentteja ja palauttaa arvon 1 jos lause on tosi,
       muutoin 0:n. (== on sama kuin =). expr yrittää muuttaa
       molemmat argumentit numeroiksi ja suorittaa numerisen vertailun.
       Jos muunnos epäonnistuu, suoritetaan aakkosellinen
       merkkijonovertailu.

    + -  Suorittaa aritmeettisia operaatioita. Molemmat argumentit
       muutetaan numeroiksi. Jos tämä epäonnistuu, on tilanne
       virheellinen.

    * / %
       Suorittaa aritmeettisia operaatioita ("%" on jakojäännös
       -operaattori, kuten C:ssä). Molemmat argumentit muutetaan
       numeroiksi, jos tämä epäonnistuu, on tilanne virheellinen.

    :   Suorittaa hahmonsovituksen. Molemmat argumentit muutetaan
       merkkijonoiksi ja jälkimmäisen oletetaan olevan
       säännöllinen lauseke, johon lisätään alkuun "^". Tätä
       lauseketta sovitetaan ensimmäiseen argumenttiin. Jos sovitus
       onnistuu, ja osa säännöllisestä lausekkeesta on merkkien
       "\(" ja "\)" sisällä, on tämä osa : -operaation arvo,
       muutoin palautetaan sovitettujen merkkien lukumäärä. Jos
       sovitus ei onnistu, : -operaatio palauttaa tyhjän merkkijonon
       jos merkkejä "\(" ja "\)" on käytetty, muutoin arvon 0.
       Merkkiparia "\(" ja "\)" voidaan käyttää vain kerran.

    Myös seuraavat avainsanat ovat mahdollisia:

    match merkkijono säännöllinen lauseke
       Vaihtoehtoinen tapa suorittaa hahmonsovitus. Tämä on sama kuin
       "merkkijono : säännöllinen lauseke".

    substr merkkijono paikka pituus
       Palauttaa osan merkkijonoa jonka pituus on enintään pituus
       alkaen kohdasta paikka. Jos pituus tai paikka on negatiivinen
       tai ei-numeerinen, palautetaan tyhjä merkkijono.

    index merkkijono merkkiryhmä
       Palauttaa ensimmäisen kohdan merkkijonosta, jossa on jokin
       merkkiryhmän määräämä merkki. Jos mikään merkki
       merkkiryhmästä ei sovi merkkijonoon, palautetaan 0.

    length merkkijono
       Palauttaa merkkijonon pituuden.

    Sulkumerkkejä voidaan käyttää laskujärjestyksen määräämiseen.
    Avainsanoja ei voi käyttää merkkijonoina.

  OPTIOT
    Kun GNU expr käynnistetään tasan yhdellä argumentilla, tunnistetaan
    seuraavat optiot:

    --help Tulostaa käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistuu.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu.

ESIMERKKEJÃ
    Lisää 1 komentotulkin muuttujaan a:

       a=`expr $a + 1`

    Seuraava tulostaa hakemistopolun, joka on tallennettu muuttujaan a,
    tiedosto-osan ( a:n arvon ei tarvitse sisältää erotinta "/"):

       expr $a : ´.*/\(.*\)´ ´|´ $a

    Huomaa lainausmerkit.

    expr palauttaa jonkun seuraavista statuksista:

    0 jos lauseke ei ole tyhjä eikä 0,
    1 jos lauseke on tyhjä tai 0,
    2 jos lauseke on virheellinen.



FSF              7. Huhtikuuta 1998            EXPR(1)