factor

factor(1)          General Commands Manual         factor(1)NÃV
    factor - számok prÃmtényezÅkre bontása és az eredmény kiÃrása

ÃTTEKINTÃS
    factor [SZÃM...]

    factor [--help] [--version]

LEÃRÃS
    A factor növekvÅ sorrendben prÃmtényezÅkre bontja a megadott
    SZÃMokat, majd az eredményt kiÃrja. Ha a parancssorban nem adtunk meg
    ilyet, akkor a szabványos bemenetrÅl olvassa be Åket lista
    formájában, melyeket újsorral, tabulátorral vagy szóközzel kell
    elválasztani.

    A factor 128 darab tényezÅre van korlátozva, és a SZÃMok az
    architektúrán elérhetÅ legnagyobb elÅjel nélküli egészek lehetnek
    (tipikus értékek a 4294967295 a 32 bites, és 18446744073709551615 a
    64 bites platformokon) vagy bármi, ami kisebb 2^128-nál.

KAPCSOLÃK
    --help KiÃrja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és
       kilép.

    --version
       KiÃrja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

MEGJEGYZÃS
    Hibabejelentés a bug-sh-utils@gnu.org-on tehetÅ. Az oldalt Ragnar
    Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissÃtette.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>GNU burok segédprogramok 2.0 1999. augusztus 18.          factor(1)