factor

FACTOR(6)                              FACTOR(6)NIMI
    factor, primes - jakaa luvun tekijöihinsä, tuottaa alkulukuja

YLEISKATSAUS
    factor [ luku ] ...

    primes [ alku [ loppu ]]

KUVAUS
    Apuohjelma factor jakaa tekijöihinsä kaikki kokonaisluvut väliltä
    -2147483648 ja 2147483647. Kun luku jaetaan tekijöihinsä, se
    tulostetaan, ja sitä seuraa ``:'', sekä lista luvun tekijöistä
    yhdellä rivillä. Tekijät esitetään kasvavassa järjestyksessä ja
    ne on erotettu välilyönnillä. Mikäli jaettava luku on jollakin
    tekijällään jaollinen useita kertoja, tekijää myös tulostetaan
    kyseinen määrä.

    Kun factor käynnistetään yhden tai useamman parametrin kanssa,
    jokainen argumentti jaetaan tekijöihinsä.

    Kun factor käynnistetään ilman parametrejä, factor lukee lukuja,
    yksi per rivi vakiosyötteestä, kunnes tiedosto loppuu tai virhe
    kohdataan. Numeroa edeltävät välilyönnit ja tyhjät rivit
    jätetään huomiotta. Lukua saa edeltää etumerkkinä joko - tai +.
    Luvut päättyvät ei-numero-merkkeihin (kuten rivinvaihto). Kun luku
    on luettu, se jaetaan tekijöihinsä. Rivit eivät saa olla pidempiä
    kuin 255 merkkiä.

    Apuohjelma primes tulostaa alkulukuja kasvavassa järjestyksessä, yksi
    per rivi, aloittaen joko luvusta alku tai sen yläpuolelta, jatkaen
    kunnes se kohtaa luvun loppu, mutta ei ota sitä mukaan. Luvun alku
    tulee olla vähintään 0, eikä suurempi kuin loppu. Luvun loppu arvo
    ei saa olla suurempi kuin 4294967295. Luvun loppu oletusarvo on
    4294967295.

    Kun primes käynnistetään ilman parametrejä, alku luetaan
    vakiosyötteestä. Lopun oletetaan olevan 4294967295. Lukua alku saa
    edeltää etumerkki +. Luku alku päättyy ei-numero merkkiin (kuten
    rivinvaihto). Rivi ei saa olla pidempi kuin 255 merkkiä.

DIAGNOSTIIKKA
    Sallitun lukualueen ulkopuolisen luvun tai pätemättömän syötteen
    aiheuttama virhe kirjoitetaan standardivirheeseen.

BUGIT
    Factor ei kykene hallitsemaan ``10 eniten haluttua'' tekijöiden
    listaa, primes ei kykene maailmanennätykseen...4.4 Berkeley Distribution                      FACTOR(6)