factor

factor(1)          Kullanıcı Komutları          factor(1)Ä°SÄ°M
    factor - sayıları asal çarpanlarına ayırır

KULLANIM
    factor [sayı] ...
    factor seçenek

AÃIKLAMA
    Her sayıyı asal çarpanlarına ayırır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Belirtilen sayıların her birini asal çarpanlarına ayırıp basar.
    Komut satırında argüman belirtilmemiÅse standart girdiyi okur.


YAZAN
    Paul Rubin tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    factor komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Åayet info ve factor yazılımları düzgün bir Åekilde
    sisteminizde mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils factor

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006            factor(1)