faked-sysv

faked(1)          Debian GNU/Linux manual          faked(1)NAMN
    faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och
    rättighetsinformation för filer som manipulerats av
    fakeroot-processer.

SYNOPSIS
    faked [--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key meddelande-nyckel]
    [--load] [--save-file spar-fil] [--port tcp-port]

BESKRIVNING
    Om en fakeroot-process vill ändra ägarskap för en fil, är faked den
    process som kommer att komma ihåg den nya ägaren. Om samma
    fakeroot-process senare utför ett stat()-anrop för den filen, kommer
    libfakeroots ersättningsfunktion för stat() först att anropa faked
    för att få den fejkade ägarinformationen, osv. för den filen, och
    sedan rapportera denna.


FLAGGOR
    --debug
       Skriv ut avlusningsinformation via stderr.

    --foreground
       Förbli en förgrundsprocess.

    --cleanup number
       Rensa upp semaforerna.

    --key nyckelvärde
       Allokera ingen ny kommunikationskanal; använd istället kanalen
       som angivits via nyckeln (om den angivna kanalen inte existerar
       så skapas den).

    --save-file sparfil
       Spara miljön till sparfil vid avslut.

    --load Läsa in en tidigare sparad miljö från standard in.

    --unknown-is-real
       Okänt riktigt ägarskap av tidigare okända filer istället
       för att ställa in dem på root:root.

    --port tcp-port
       Använd TCP-port tcp-port.


BUGGAR
    Inga kända. Tag dock i beaktande, att även om jag skrivit ett flertal
    större (och mindre) program, så har jag aldrig skrivit något så
    litet som fakeroot, som har så många buggar som fakeroot, och ändå
    varit så användbart som, låt säga, fakeroot version 0.0_3, den
    första versionen av programmet som kunde användas för att bygga sig
    själv.

LICENS
    fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller
    senare).

FÃRFATTARE
    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

ÃVERSÃTTNING
    David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA
    till större delen skriven av J.H.M. Dassen <jdassen@wi.LeidenUniv.nl>
    ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÃVEN
    fakeroot(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1)
    /usr/share/doc/fakeroot/DEBUGDebian Project         17:e juni 2004            faked(1)