fakeroot-tcp

fakeroot(1)         Handleiding van Debian         fakeroot(1)NAAM
    fakeroot - voert een commando uit in een omgeving die root-privileges
    fingeert voor het manipuleren van bestanden

SYNTAX
    fakeroot [-l|--lib bibliotheek] [--faked binair-bestand-faked] [-i
    te-laden-bestand] [-s te-bewaren-bestand] [-u|--unknown-is-real ]
    [-b|--fd-base ] [-h|--help ] [-v|--version ] [--] [commando]

BESCHRIJVING
    fakeroot voert een commando uit in een omgeving waarin het voor dit
    commando lijkt alsof het root-privileges heeft voor het bewerken van
    bestanden. Zo kunnen gebruikers in archieven (zoals tar, ar, .deb enz.)
    bestanden opnemen met eigenaar en toegangsrechten die normaal gesproken
    alleen root mag instellen. Zonder fakeroot zou men root-toegang nodig
    hebben om de bestanden in het archief aan te maken met de juiste
    toegangsrechten en eigenaar en ze dan in te pakken, of men zou de
    archieven direct, dus zonder gebruik te maken van het
    archiveerprogramma, moeten opbouwen.

    fakeroot works by replacing the file manipulation library functions
    (chmod(2), stat(2) etc.) by ones that simulate the effect the real
    library functions would have had, had the user really been root. These
    wrapper functions are in a shared library /usr/lib/*/libfakeroot-*.so
    or similar location on your platform. The shared object is loaded
    through the LD_PRELOAD mechanism of the dynamic loader. (See ld.so(8))

    Bent u van plan met behulp van fakeroot programmatuurpakketten te
    maken, probeer dan eerst het fakeroot-pakket zelf opnieuw op te bouwen.
    De regel `build' in het bestand debian/rules bevat namelijk een aantal
    tests (die vooral fouten in oude versies van fakeroot opsporen). Als
    deze tests niet slagen (omdat u bijvoorbeeld bepaalde libc5-programma's
    op uw systeem heeft), dan zullen andere pakketten die u met behulp van
    fakeroot opbouwt waarschijnlijk ook niet goed werken. Dit kan dan
    echter veel moeilijker te ontdekken zijn.

    Onthoud ook dat u beter niet de binaire bestanden zelf kunt bouwen in
    een fakeroot-omgeving. Vooral configure en dergelijke werken vaak niet
    goed als het systeem zich plotseling anders gaat gedragen. (Bovendien
    wissen deze programma's soms omgevingsvariabelen die fakeroot nodig kan
    hebben.)


OPTIES
    -l bibliotheek, --lib bibliotheek
       Een andere omhulselbibliotheek gebruiken.

    --faked binary
       Een ander binair bestand als faked(1) gebruiken.

    [--] commando
       Een willekeurig commando dat u in een fakeroot-omgeving wilt
       uitvoeren. Gebruik ‘--’ als uw commando eigen opties bevat die
       het uitlezen van opties door fakeroot in de war zouden kunnen
       sturen.

    -s te-bewaren-bestand
       De fakeroot-omgeving in het te-bewaren-bestand opslaan bij
       afsluiten. Door dit bestand aan de optie -i mee te geven kunt u
       later de omgeving herstellen. U moet echter niet tussentijds
       buiten de fakeroot-omgeving enige bewerking uitvoeren op de
       bestanden, anders zal dit bestand gaan `lekken' en zal fakeroot
       zich onvoorspelbaar gedragen. Toch kan deze mogelijkheid nuttig
       zijn. U kunt bijvoorbeeld met rsync(1) reservekopieën maken van
       hele mappen, compleet met informatie over gebruikers, groepen en
       apparaten, zonder root te hoeven worden. Zie
       /usr/share/doc/fakeroot/README.saving voor meer informatie.

    -i te-laden-bestand
       Een eerder met -s bewaarde fakeroot-omgeving laden uit het
       te-laden-bestand. Let erop dat met deze optie het bestand niet
       bijgewerkt wordt; gebruik daarvoor ook -s. Het is veilig om voor
       zowel -i als -s hetzelfde bestand aan te geven binnen een enkele
       aanroep van fakeroot.

    -u, --unknown-is-real
       De echte eigenaren handhaven van bestanden die niet eerder bij
       fakeroot bekend waren, in plaats van te doen alsof deze eigendom
       waren van root:root.

    -b fd Het basisnummer van file descriptors aangeven (alleen
       TCP-modus). fd geeft het minimale file descriptor-nummer aan dat
       voor TCP-verbindingen gebruikt kan worden; dit kan belangrijk
       zijn om conflicten te vermijden met de file descriptors die door
       de onder fakeroot uitgevoerde programma's gebruikt worden.

    -h   Hulp tonen.

    -v   Versie tonen.


VOORBEELDEN
    Hieronder ziet u een voorbeeldsessie met fakeroot. Merk op dat binnen
    de nagebootste root-omgeving de bestandsbewerkingen die root-privileges
    vereisen lijken te slagen, maar in het echt niet worden uitgevoerd.

    $ whoami
    joost
    $ fakeroot /bin/bash
    # whoami
    root
    # mknod hda3 b 3 1
    # ls -ld hda3
    brw-r--r-- 1 root root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
    # chown joost:root hda3
    # ls -ld hda3
    brw-r--r-- 1 joost root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
    # ls -ld /
    drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
    # chown joost:users /
    # chmod a+w /
    # ls -ld /
    drwxrwxrwx 22 joost users 600 2007-01-20 23:58 /
    # exit
    $ ls -ld /
    drwxr-xr-x 22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
    $ ls -ld hda3
    -rw-r--r-- 1 joost users 0 2007-01-21 12:06 hda3

    Alleen de bewerkingen die de gebruiker joost toch al mocht uitvoeren,
    gebeuren ook echt.

    fakeroot is speciaal geschreven zodat gebruikers Debian
    GNU/Linux-pakketten (in het deb(5)-formaat) kunnen maken zonder
    daarvoor root-privileges nodig te hebben. Dit doet u met commando's als
    dpkg-buildpackage -rfakeroot of debuild -rfakeroot (in feite is
    -rfakeroot tegenwoordig standaard in debuild, dus die parameter kunt u
    weglaten).

VEILIGHEIDSASPECTEN
    fakeroot is een normaal programma, zonder setuid. Het verhoogt de
    privileges van de gebruiker niet, en verlaagt dus ook niet de
    veiligheid van het systeem.

BESTANDEN
    /usr/lib/*/libfakeroot-*.so The shared library containing the wrapper
    functions.

OMGEVING
    FAKEROOTKEY
       De sleutel om met de fakeroot-daemon te communiceren. Ieder
       programma dat wordt gestart met de juiste LD_PRELOAD en een
       FAKEROOTKEY van een momenteel draaiende daemon wordt automatisch
       verbonden met die daemon, en krijgt hetzelfde `valse' zicht op
       de toegangsrechten/eigenaren van het bestandssysteem (ervan
       uitgaande dat de daemon en het programma dat de verbinding maakt
       werden opgestart door dezelfde gebruiker).

    LD_LIBRARY_PATH

    LD_PRELOAD
       Fakeroot werkt door systeemaanroepen te `omhullen' (`wrappen').
       Dit wordt mogelijk gemaakt door
       LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot en LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0
       in te stellen. Deze bibliotheek wordt vóór de C-bibliotheek
       van het systeem geladen, en dus wordt het grootste deel van de
       bibliotheekfuncties erdoor afgevangen. Als u ofwel
       LD_LIBRARY_PATH ofwel LD_PRELOAD moet instellen vanuit een
       fakeroot-omgeving, dan moeten deze na de al ingestelde paden
       worden ingesteld, bijvoorbeeld:
       LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/pad/naar/de/map/


BEPERKINGEN
    Versies bibliotheken
       Ieder binnen fakeroot uitgevoerd commando dient gekoppeld te
       zijn aan dezelfde versie van de C-bibliotheek als fakeroot zelf.

    open()/create()
       fakeroot `omhult' niet de functies open(), create(), enz. Dus
       als de gebruiker joost de commando's

       touch testbestand
       fakeroot
       ls -al testbestand

       uitvoert, in deze of in omgekeerde volgorde,

       fakeroot
       touch testbestand
       ls -al testbestand

       dan kan fakeroot niet weten dat in het eerste geval de eigenaar
       van testbestand eigenlijk joost zou moeten zijn terwijl in het
       tweede geval deze root moet zijn. Voor het maken van
       Debian-pakketten is het altijd goed om standaard alle
       `onbekende' bestanden eigenaar en groep 0 (root) te geven. Een
       echte oplossing voor dit probleem zou zijn het omhullen van
       open() en create(), maar dat geeft weer andere problemen, zoals
       het libtricks-pakket heeft aangetoond. Dit pakket omhulde veel
       meer functies, en wilde veel meer doen dan fakeroot. Het bleek
       dat slechts een kleine bijwerking van libc (van een versie
       waarin de functie stat() de functie open() niet aanriep, naar
       eentje met een stat()-functie die (in sommige gevallen) wel
       degelijk van open() gebruikt maakte) onverklaarbare `segfaults'
       veroorzaakte (dat wil zeggen, de stat() van libc6 riep de
       omhulde open() aan, die vervolgens de stat() van libc6 weer
       aanriep, enz.). Het oplossen van dit probleem was al niet
       makkelijk, maar bij iedere oplossing was het slechts een kwestie
       van tijd voordat een andere functie weer open() begon aan te
       roepen, en dan hebben we het nog niet eens over het aanpassen
       van fakeroot aan een ander besturingssysteem. Dus besloot ik om
       het aantal door fakeroot omhulde functies dan maar zo klein
       mogelijk te houden, om zo het gevaar van ‘botsingen’ in te
       perken.

    GNU configure (en andere soortgelijke programma's)
       Fakeroot verandert de manier waarop het systeem zich gedraagt.
       Programma's die het systeem verkennen, zoals GNU configure,
       kunnen hierdoor in de war raken (of anders kunnen zij fakeroot
       zo zwaar belasten dat fakeroot zelf in de war raakt). Het is dus
       niet aan te raden configure binnen fakeroot uit te voeren.
       Aangezien configure dient te worden aangeroepen in de regel
       `build' in debian/rules, zorgt het commando dpkg-buildpackage
       -rfakeroot er automatisch voor dat dit correct wordt
       afgehandeld.

FOUTEN
    Het programma omhult open() niet. Dit is op zichzelf geen fout, maar
    als een programma een commando open ("bestand", O_WRONLY, 000)
    uitvoert, dan iets naar het bestand bestand schrijft, het sluit, en
    dan nogmaals probeert het bestand voor uitlezen te openen, dan mislukt
    die open()-aanroep, omdat de toegangsrechten van het bestand op 000
    staan. De fout zit erin dat als root hetzelfde doet, open() wel
    degelijk zal slagen, omdat de toegangsrechten voor root nooit worden
    nagetrokken. Ik heb er niettemin voor gekozen open() niet te omhullen,
    omdat open() door vele andere functies in libc wordt gebruikt (ook door
    al omhulde functies), wat kan uitmonden in oneindige lussen (nu of in
    de toekomst, wanneer de implementatie van verscheidene libc-functies
    enigzins verandert).

KOPIÃREN
    fakeroot wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU General Public
    License (GPL 2.0 of recenter).

AUTEURS
    joost witteveen
       <joostje@debian.org>

    Clint Adams
       <clint@debian.org>

    Timo Savola

VERTALING
    Martijn Dekker
       <martijn@inlv.org>

HANDLEIDINGSPAGINA
    Vooral door J.H.M. Dassen <jdassen@debian.org>. Nogal wat wijzigingen
    en aanvullingen door joost en Clint.

ZIE OOK
    faked(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1),
    /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG
Project Debian         5 October 2014           fakeroot(1)