false

false(1)          Kullanıcı Komutları          false(1)Ä°SÄ°M
    false - hiçbir Åey yapmaz, baÅarısız olur

KULLANIM
    false [yoksayılan komut satırı argümanları]
    false seçenek

AÃIKLAMA
    BaÅarısızlık belirten bir çıkıŠdurumu ile çıkar.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Uyarı:
       KullandıÄınız kabuk burada açıklanandan farklı bir false
       komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için
       kullanmakta olduÄunuz kabuÄun belgelerine göz atmanız faydalı
       olabilir.

YAZAN
    Jim Meyering tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    false komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Åayet info ve false yazılımları düzgün bir Åekilde
    sisteminizde mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils false

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006             false(1)