fchown

CHOWN(2)        Linux Programmeurs Handleiding        CHOWN(2)NAAM
    chown, fchown, lchown - verander eigendom van een bestand

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int chown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);
    int fchown(int bi, uid_t eigenaar, gid_t groep);
    int lchown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);

BESCHRIJVING
    De eigenaar van een bestand bepaald door weg of door bi is veranderd.
    Alleen de super-gebruiker mag de eigenaar van een bestand veranderen.
    De eigenaar van het bestand mag de groep van het bestand naar elke
    groep veranderen waar hij lid van is. De super-gebruiker heeft altijd
    het recht om de groep te veranderen.

    Als de eigenaar of groep bepaald is als -1, dan wordt die ID niet
    veranderd.

    Als de eigenaar of groep van een uitvoerbaar bestand veranderd worden
    door een niet-super-gebruiker, dan worden de S_ISUID en S_ISGID
    toestand bits gewist. POSIX bepaald niet of dit ook moet gebeuren als
    "root" de chown doet; het gedrag van Linux hangt af van de
    besturingssysteem versie. In het geval een niet-groep-uitvoerbaar
    bestand (met een gewiste S_IXGRP bit) bepaald het S_ISGID verplicht
    vergrendelen, dit wordt niet gewist door een chown.


TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.


FOUTEN
    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten voor chown worden hieronder genoemd.

    EPERM {toestemming} Het geldende UID komt niet overeen met de eigenaar
       van het bestand, en is niet nul; of de eigenaar of groep werden
       verkeerd gegeven.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Het benoemde bestand verblijft of een
       alleen-lezen bestandsysteem.

    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} weg is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel was geen directorie.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd op een deel van het pad-
       voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van pad.

    De algemene fouten voor fchown worden hieronder genoemd:

    EBADF {slechte bi} De beschrijver was niet geldig.

    ENOENT {geen ingang} Zie boven.

    EPERM {toestemming} Zie boven.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Zie boven.

    EIO  {in/uit} Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de "inode"
       {i node} veranderd werd.

OPMERKINGEN
    In versies van Linux voor 2.1.81 (maar verschillend van 2.1.46), volgde
    chown geen symbolische koppelingen. Sinds Linux 2.1.81, volgt chown
    symbolische koppelingen, en er is een nieuwe systeem aanroep lchown die
    symbolische links niet volgt. Sinds Linux 2.1.86 heeft deze nieuwe
    aanroep (die dezelfde bewoordingen gebruikt als de oude chown)
    hetzelfde systeem-aanroep-nummer, en heeft chown een nieuw ingebracht
    nummer.

    Het prototype voor fchown is alleen voorhanden als _BSD_SOURCE bepaald
    is.

VOLDOET AAN
    De chown aanroep voldoet aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. The 4.4BSD
    versie kan alleen door de supergebruiker worden gebruikt (dat betekend,
    dat normale gebruikers bestanden niet pad kunnen geven). SVr4
    beschrijft EINVAL, EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP teruggaves, maar geen
    ENOMEM. POSIX.1 beschrijft de ENOMEM en ELOOP fout condities niet.

    De fchown aanroep schikt zich naar 4.4BSD en SVr4. SVr4 beschrijft
    extra EINVAL, EIO, EINTR, en ENOLINK fouttoestanden.

BEPERKINGEN
    De chown() bewoordingen zijn met opzet geschonden op NFS bestand
    systemen die UID testen {eng: mapping} aan hebben staan. De
    bewoordingen van alle systeem-aanroepen die toegang tot een bestand
    inhoud hebben worden geschonden, omdat chown() een onmiddellijke
    toegangs-beperking op al open bestanden kan hebben. Cliënt zijde
    bufferen kan leiden tot een vertraging tussen het moment waarop het
    eigendom veranderd werd om toegang van een gebruiker toe te laten, en
    de tijd waarop het bestand eigenlijk geopend kan worden door een
    gebruiker van een andere cliënt.

ZIE
    chmod(2) {verander toestand}, flock(2) {grendel}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: lchown.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.1.81           Mei 18, 1997             CHOWN(2)