fchown

CHOWN(2)         Linux Programmeurs Handleiding         CHOWN(2)NAAM
    chown, fchown, lchown - verander eigendom van een bestand

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int chown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);
    int fchown(int bi, uid_t eigenaar, gid_t groep);
    int lchown(const char *pad, uid_t eigenaar, gid_t groep);

BESCHRIJVING
    De eigenaar van een bestand bepaald door weg of door bi is veranderd.
    Alleen de super-gebruiker mag de eigenaar van een bestand veranderen. De
    eigenaar van het bestand mag de groep van het bestand naar elke groep
    veranderen waar hij lid van is. De super-gebruiker heeft altijd het recht
    om de groep te veranderen.

    Als de eigenaar of groep bepaald is als -1, dan wordt die ID niet
    veranderd.

    Als de eigenaar of groep van een uitvoerbaar bestand veranderd worden
    door een niet-super-gebruiker, dan worden de S_ISUID en S_ISGID toestand
    bits gewist. POSIX bepaald niet of dit ook moet gebeuren als "root" de
    chown doet; het gedrag van Linux hangt af van de besturingssysteem
    versie. In het geval een niet-groep-uitvoerbaar bestand (met een gewiste
    S_IXGRP bit) bepaald het S_ISGID verplicht vergrendelen, dit wordt niet
    gewist door een chown.


TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.


FOUTEN
    Afhankelijk van het bestandsysteem kunnen andere fouten teruggegeven
    worden. De meer algemene fouten voor chown worden hieronder genoemd.

    EPERM {toestemming} Het geldende UID komt niet overeen met de eigenaar
       van het bestand, en is niet nul; of de eigenaar of groep werden
       verkeerd gegeven.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Het benoemde bestand verblijft of een alleen-
       lezen bestandsysteem.

    EFAULT {fout} weg wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} weg is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Bestand bestaat niet.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
       voorhanden.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad-voorvoegsel was geen directorie.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming is geweigerd op een deel van het pad-
       voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van pad.

    De algemene fouten voor fchown worden hieronder genoemd:

    EBADF {slechte bi} De beschrijver was niet geldig.

    ENOENT {geen ingang} Zie boven.

    EPERM {toestemming} Zie boven.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Zie boven.

    EIO  {in/uit} Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de "inode" {i
       node} veranderd werd.

OPMERKINGEN
    In versies van Linux voor 2.1.81 (maar verschillend van 2.1.46), volgde
    chown geen symbolische koppelingen. Sinds Linux 2.1.81, volgt chown
    symbolische koppelingen, en er is een nieuwe systeem aanroep lchown die
    symbolische links niet volgt. Sinds Linux 2.1.86 heeft deze nieuwe
    aanroep (die dezelfde bewoordingen gebruikt als de oude chown) hetzelfde
    systeem-aanroep-nummer, en heeft chown een nieuw ingebracht nummer.

    Het prototype voor fchown is alleen voorhanden als _BSD_SOURCE bepaald
    is.

VOLDOET AAN
    De chown aanroep voldoet aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. The 4.4BSD
    versie kan alleen door de supergebruiker worden gebruikt (dat betekend,
    dat normale gebruikers bestanden niet pad kunnen geven). SVr4 beschrijft
    EINVAL, EINTR, ENOLINK en EMULTIHOP teruggaves, maar geen ENOMEM.
    POSIX.1 beschrijft de ENOMEM en ELOOP fout condities niet.

    De fchown aanroep schikt zich naar 4.4BSD en SVr4. SVr4 beschrijft extra
    EINVAL, EIO, EINTR, en ENOLINK fouttoestanden.

BEPERKINGEN
    De chown() bewoordingen zijn met opzet geschonden op NFS bestand systemen
    die UID testen {eng: mapping} aan hebben staan. De bewoordingen van alle
    systeem-aanroepen die toegang tot een bestand inhoud hebben worden
    geschonden, omdat chown() een onmiddellijke toegangs-beperking op al open
    bestanden kan hebben. Cliënt zijde bufferen kan leiden tot een vertraging
    tussen het moment waarop het eigendom veranderd werd om toegang van een
    gebruiker toe te laten, en de tijd waarop het bestand eigenlijk geopend
    kan worden door een gebruiker van een andere cliënt.

ZIE
    chmod(2) {verander toestand}, flock(2) {grendel}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: lchown.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.1.81           Mei 18, 1997             CHOWN(2)