fclose

FCLOSE(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FCLOSE(3)NAZWA
    fclose - zamknięcie strumienia

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fclose(FILE *stream);

OPIS
    Funkcja fclose() odłącza strumień stream od pliku (zapisując wszystkie
    zbuforowane dane wyjściowe za pomocą fflush(3)) i zamyka deskryptor pliku
    przypisanego do strumienia.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie, zwracane jest 0. W przeciwnym
    przypadku zwracana jest wartość EOF, a errno przyjmuje wartość,
    wskazującą na rodzaj błędu. W każdym przypadku następna próba dostępu
    (włączając w to kolejne wywołanie fclose()) do strumienia prowadzi do
    niezdefiniowanego zachowania.

BŁĘDY
    EBADF Deskryptor pliku określający stream nie jest poprawny.

    Funkcja fclose() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) lub fflush(3).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fclose()               │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI
    Należy zauważyć, że fclose() opróżnia jedynie bufory w przestrzeni
    użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane
    zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić również bufory jądra,
    np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZOBACZ TAKŻE
    close(2), fcloseall(3), fflush(3), fileno(3), fopen(3), setbuf(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>
    i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.            FCLOSE(3)