fclose

fclose(3)            2007-10-27-16:31            fclose(3)Назва
    fclose - закриває потік


Огляд
    #include <stdio.h>

    int fclose(FILE *stream);


Опис
    Функція fclose відокремлює заданий потік stream від свого визначального
    потоку або набору функцій. Якщо потік використовувався для виводу, всі
    дані, що знаходяться у буфері, спершу буде записано за використанням
    fflush(3).


Повернені значення
    При вдалому завершенні, повертається 0. У протилежному випадку - EOF і
    глобальна змінна errno встановлюється для вказівки помилки. У будь-якому
    випадку, любий подальший доступ (включаючи інший виклик fclose()) до
    потоку викличе невизначену поведінку.


Коди помилок
    EBADF
        Дескриптор файлу підставового потоку не є дійсним.

       Функція fclose може також зазнати невдачі і встановити errno до
       кодів помилок, використовуваних у таких функціях як close(2),
       write(2) або fflush(3).


Примітки
    Зауважте, що fclose тільки очищує буфери користувацького простору, надані
    бібліотекою C. Щоб упевнитись, що дані фізично збережені на диску,
    необхідно очистити також буфери ядра за допомогою, наприклад, sync(2) або
    fsync(2).


Відповідність стандартам
    Функція fclose відповідає ANSI X3.159-1989 ("ANSI C").


Дивіться також
    close(2), fcloseall(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31            fclose(3)