fdatasync

FSYNC(2)         Podręcznik programisty Linuksa         FSYNC(2)NAZWA
    fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku
    z zapisanym na dysku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int fsync(int fd);

    int fdatasync(int fd);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    fsync kopiuje wszystkie wewnątrzrdzeniowe części pliku na dysk i czeka na
    zgłoszenie przez urządzenie, że wszystkie dane znajdują się na trwałym
    nośniku. Aktualizuje również informacje statystyczne o metadanych. Nie
    gwarantuje, że wpis w katalogu zawierający informacje o pliku również
    zostanie zapisany na dysku. Aby to osiągnąć, wymagane jest jawne
    wywołanie fsync dla deskryptora katalogu.

    fdatasync robi to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane użytkownika,
    bez metadanych, takich jak mtime czy atime.


WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest powiązany ze specjalnym plikiem, który nie wspiera
       synchronizacji.

    EIO  Pojawił się błąd podczas synchronizacji.

UWAGI
    W sytuacji, gdy twardy dysk ma włączone buforowanie zapisów, dane mogą w
    rzeczywistości nie zostać zapisane na trwałym nośniku do chwili powrotu z
    fsync/fdatasync.

    Gdy system plików ext2 jest zamontowany z opcją sync, wpisy w katalogach
    są również jawnie zapisywane przez fsync.

    W kernelach przed 2.4, fsync na dużych plkach mogło być niewydajne.
    Alternatywą mogło być używanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE
    bdflush(2), open(2), sync(2), mount(8), update(8), sync(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 fsync

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 1.3.85            2001-04-18              FSYNC(2)