finger

NIMI
   finger — käyttäjätietojen etsintäohjelma

YLEISKATSAUS
   finger [-lmsp] [käyttäjä ...] [käyttäjä@koneen_nimi ...]

KUVAUS
   Finger näyttää tietoja järjestelmän käyttäjistä.

   Optiot ovat:

   -s  Finger näyttää käyttäjän sisäänkirjautumisnimen, päätteen
      nimen ja kirjoitustilan (``*'' päätteen nimen jälkeen, jos
      kirjoitus on estetty), toimettomuusajan, sisäänkirjautumisajan,
      toimiston sijainnin ja toimiston puhelinnumeron.

      Sisäänkirjautumisaika näytetään kuukausina, päivinä,
      tunteina ja minuutteina, ellei ajasta ole kulunut yli kuutta
      kuukautta. Siinä tapauksessa näytetään tuntien ja minuuttien
      sijaan vuosi.

      Tuntemattomat laitteet ja puuttuvat toimettomuus- ja
      sisäänkirjautumisajat näytetään tähtimerkkinä.

   -l  Näyttää monirivisessä muodossa -s -optiolla pyydetyt tiedot,
      sekä käyttäjän kotihakemiston, kotipuhelinnumeron,
      sisäänkirjautumiskomentotulkin, postin tilan sekä käyttäjän
      kotihakemistossa olevien tiedostojen “.plan” , “.project” ja
      “.forward” sisällön.

      Yhdentoista merkin pituiset puhelinnumerot näytetään muodossa
      ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Kymmenen tai seitsemän merkin pituiset
      numerot näytetään siinä muodossa, missä ne on tallennettu.
      Viiden merkin pituiset numerot näytetään muodossa ``xN-NNNN''.
      Neljän merkin pituiset numerot näytetään muodossa ``xNNNN''.

      Jos kirjoitus laitteeseen on estetty, teksti ``(messages off)''
      näytetään rivillä, joka sisältää laitteen nimen. -l -optio
      näyttää yhden käyttäjän tiedot yhden kerran. Jos käyttäjä
      on kirjautunut sisään monta kertaa, jokaisen
      sisäänkirjautumispäätteen tiedot näytetään.

      Postin tila on ``No Mail.'', jos postia ei ole, ``Mail last read
      DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'', jos henkilö on lukenut postinsa, tai
      ``New mail received ...'', `` Unread since ...'', jos henkilölle
      on uutta postia.

   -p  Estää -l -optiota näyttämästä tiedostojen “.plan” ja
      “.project” sisältöä.

   -m  Estää käyttäjänimien tarkistuksen. Käyttäjä on normaalisti
      sisäänkirjautumisnimi, kuitenkin sitä verrataan yleensä myös
      käyttäjien todellisiin nimiin, ellei -m -optiota käytetä.
      Kaikki fingerin suorittamat nimien vertailut ovat kirjainkoosta
      riippumattomia.

   Jos optioita ei ole määritelty, finger käyttää option -l tyylistä
   tulostusta, jos etsittävä käyttäjänimi on määritelty, muussa
   tapauksessa option -s tyylistä tulostusta. Huomaa, että jotkut kentät
   saattavat puuttua, kummassakin muodossa, jos niiden tiedot eivät ole
   saatavilla.

   Ilman parametrejä finger näyttää kaikki sisäänkirjautuneet
   käyttäjät.

   Fingerillä voidaan etsiä käyttäjiä myös muilta koneilta. Muoto
   käyttäjän määrittämiseen on “käyttäjä@koneen_nimi”, tai
   “@koneen_nimi”, jossa oletusmuoto ensimmäiselle on -l -tyyli ja
   oletusmuoto jälkimmäiselle on -s -tyyli. -l on ainoa optio, joka
   voidaan lähettää muille koneille.

KATSO MYÃS
   chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA
   finger -komento ilmestyi 3.0BSD :ssä.