finger

FINGER(1)          General Commands Manual         FINGER(1)NÃV
    finger - Felhasználói információk megjelenÃtése

ÃTTEKINTÃS
    finger felhasználó ...

    finger felhasználó@gép ...

LEÃRÃS
    A finger a rendszer felhasználóiról mutat információkat.

OPCIÃK
    -s   A finger megmutatja a felhasználó belépési nevét, valódi
       nevét, terminálját és hogy az Ãrható-e (a terminál neve
       mögött ``*'' jelenik meg, ha nem Ãrható), mióta nem csinált
       semmit, mikor lépett be, valamint irodájának helyét és
       telefonszámát.  A belépés idejét hónap, nap, óra, perc
       formában adja meg, kivéve ha hat hónapnál régebben lépett
       be; ezesetben az óra és a perc helyett az évet jelzi ki.  Az
       ismeretlen eszközök és a nemlétezŠbelépési valamint
       nyugalmi idÅt csillaggal jelzi.

    -l   Többsoros megjelenÃtés, amely magában foglalja az -s
       kapcsoló által mutatott adatokat, valamint a felhasználó
       home mappáját, otthoni telefonszámát, belépési shelljét,
       leveleinek állapotát és a home mappájában található .plan
       , .project valamint .forward nevű fájlok tartalmát.  A
       telefonszámok tizenegy jegybÅl állnak, és ``+N-NNN-NNN-NNNN''
       formában ábrázolja Åket. A tÃz vagy hét jegyű számokat a
       megfelelÅ helyekre beÃrva ábrázolja. Az ötjegyű számok
       ``xN-NNNN'' formában, a négyjegyűek ``xNNNN'' formában
       jelennek meg.  Ha az eszköz Ãrása le van tiltva, ezt az
       eszköz nevét tartalmazó sorhoz illesztett ``(messages off)''
       szöveg jelzi. Felhasználónként egy bejegyzést mutat, ha a
       -l kapcsolóval hÃvod meg a programot; ha egy felhasználó
       többszörösen lépett be, minden belépéshez tartozó
       terminál adatait kijelzi.  A levelei állapotát a
       következÅképpen jelzi: ``No Mail.'', hogyha egyáltalán nincs
       levele, ``Mail last read NNN HHH ## ÃÃ:PP ÃÃÃÃ (IZ)'', ha vannak
       levelei, de a legutóbbi új levele érkezte óta olvasta Åket,
       illetve ``New mail received ...'', `` Unread since ...'' hogyha
       új levelük van,

    -p   megakadályozza, hogy az -l kapcsoló hatására a finger a
       felhasználó .plan és .project file-jainak tartalmát is
       megmutassa.

    -m   A felhasználó névre nem próbál rákeresni. A felhasználó
       legtöbbször az illetŠbelépési neve, azonban ha nem az -m
       kapcsolóval hÃvod meg, a finger megpróbálja a felhasználók
       valódi nevében is megkeresni az általad megadott nevet.

    -7   Az alapértelmezett 8 helyett a 7 bites karakterekre szorÃ‐
       tkozik.

    Ha egy kapcsolót sem adtál meg, de szerepel a parancssorban
    felhasználói név a finger az -l stÃlusú megjelenést mutatja,
    különben az -s stÃlusút. Fontos megemlÃteni, hogy mindkét
    formátum esetén elÅfordulhat, hogy az információ nem elérhetÅ.

    Ha nem adsz meg egyetlen paramétert sem, a finger minden belépett
    felhasználó adatait megjelenÃti.

    A finger távoli felhasználók vizsgálatára is használható.
    Ilyenkor a parancs kiadható felhasználónév@gép , vagy @gép
    formában. Az elsŠfajta használat esetén az eredmény megegyezik az
    -l kapcsoló használatával, a második pedig az -s kapcsolóéval.
    Csak az -l kapcsoló használható távoli gép lekérdezésekor.

LÃSD MÃG
    chpass(1), w(1), who(1)

TÃRTÃNETE
    A finger utasÃtás elÅször a 3.0 -ban jelent meg.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Ãrdi 'Cactus' GergÅ <cactus@freemail.c3.hu>BSD 4              July 27, 1991            FINGER(1)