fnmatch

FNMATCH(3)        Podręcznik porgramisty Linuksa        FNMATCH(3)NAZWA
    fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

SKŁADNIA
    #include <fnmatch.h>

    int fnmatch(const char *pattern, const char *string, int flags);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja fnmatch() sprawdza, czy argument string pasuje do wzorca pattern,
    który jest wzorcem powłoki mogącym zawierać znaki wieloznaczne.

    Argument flags modyfikuje zachowanie funkcji, jest to bitowe OR zera lub
    więcej spośród następujących znaczników:

    FNM_NOESCAPE
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, odwrotny ukośnik (" jako zwykły
       znak, a nie jako znak maskujący.

    FNM_PATHNAME
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, ukośnik w string pasuje tylko
       do ukośnika w pattern a nie, na przykład, do ciągu zawartego w []
       zawierającego ukośnik.

    FNM_PERIOD
       Jeśli ten znacznik jest ustawiony, początkowa kropka w string musi
       dokładnie pasować do kropki w pattern. Kropka jest uznawana za
       początkową, jeśli jest pierwszym znakiem string lub jeśli
       ustawiony jest znacznik FNM_PATHNAME, a kropka następuje
       bezpośrednio po ukośniku.

    FNM_FILE_NAME
       Jest to synonim GNU dla FNM_PATHNAME.

    FNM_LEADING_DIR
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wzorzec jest
       uznawany za pasujący jeśli pasuje do początkowego fragmentu
       string, po którym następuje ukośnik. Ten znacznik jest
       przeznaczony do wewnętrznego użytku w glibc i jest
       zaimplementowany tylko w niektórych przypadkach.

    FNM_CASEFOLD
       Jeśli ten znacznik (rozszerzenie GNU) jest ustawiony, wielkość
       liter jest nieistotna.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zero jeśli string pasuje do pattern, FNM_NOMATCH jeśli nie pasuje lub
    inna niezerowa wartość jeśli wystąpił błąd.

ZGODNE Z
    ISO/IEC 9945-2: 1993 (POSIX.2). Znaczniki FNM_FILE_NAME, FNM_LEADING_DIR
    oraz FNM_CASEFOLD są rozszerzeniami GNU.

ZOBACZ TAKŻE
    sh(1), glob(3), scandir(3), glob(7)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 fnmatch

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.GNU                2000-10-15             FNMATCH(3)