fork

FORK(2)         Linux Programmeurs Handleiding         FORK(2)NAAM
    fork - maak een kindproces

OVERZICHT
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t fork(void);

BESCHRIJVING
    fork() Maakt een kindproces dat alleen van zijn ouderproces verschilt
    in zijn PID, PPID, in dat systeemmiddelen gebruik op `0' is gezet, en
    in het feit dat bestandvergrendelingen en nog hangende signalen niet
    worden geërfd.

    Onder Linux is fork() uitgevoert met kopieër-als-schrijf {copy-on-
    write} pagina's, de enige straf voor een fork() is dus de tijd en het
    geheugen die het kost om de pagina-tabellen van de ouder na te maken,
    en het maken van een unieke taakstructuur voor het kind.

EIND WAARDE
    Bij success wordt de PID van het kindproces teruggegeven in het
    ouderproces en wordt 0 teruggegeven in het kindproces. Bij falen wordt
    -1 teruggegeven in het ouderproces, er wordt geen kind gemaakt, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN
    EAGAIN {opnieuw} fork() Kon niet genoeg geheugen krijgen om de
       paginatabellen van de ouder te kopieëren, en om een taak
       structuur voor het kind in op te bergen.

    ENOMEM {geen geheugen} fork() Faalde in het vrijmaken van de nodige
       kernel structuren omdat er te weinig geheugen was.

VOLDOET AAN
    De fork() aanroep voldoet aan SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZIE OOK
    clone(2) {klonen}, execve(2) {uitvoeren}, vfork(2) {splitsen}, wait(2)
    {wachten}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: fork.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 1.2.9           10 June 1995             FORK(2)