fread

FREAD(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FREAD(3)NAZWA
    fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    size_t fread(void *restrict ptr, size_t size, size_t nmemb,
          FILE *restrict stream);
    size_t fwrite(const void *restrict ptr, size_t size, size_t nmemb,
          FILE *restrict stream);

OPIS
    Funkcja fread() odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size
    bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci
    wskazywanego przez ptr.

    Funkcja fwrite() zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size
    bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca
    w pamięci wskazywanego przez ptr.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje fread() oraz fwrite(), jeśli się powiodą, zwracają liczbę
    faktycznie odczytanych lub zapisanych elementów. Ta liczba jest równa
    liczne przesłanych bajtów tylko wtedy, gdy size wynosi 1. Jeśli wystąpi
    błąd lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jest zmniejszona
    liczba elementów (lub zero).

    The file position indicator for the stream is advanced by the number of
    bytes successfully read or written.

    Funkcja fread() nie rozróżnia pomiędzy końcem pliku a błędem, należy w
    tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs              Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fread(), fwrite()          │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89.

PRZYKŁADY
    The program below demonstrates the use of fread() by parsing /bin/sh ELF
    executable in binary mode and printing its magic and class:

      $ ./a.out
      ELF magic: 0x7f454c46
      Class: 0x02

  Kod źródłowy programu

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    #define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))

    int
    main(void)
    {
      FILE *fp = fopen("/bin/sh", "rb");
      if (!fp) {
        perror("fopen");
        return EXIT_FAILURE;
      }

      unsigned char buffer[4];

      size_t ret = fread(buffer, sizeof(*buffer), ARRAY_SIZE(buffer), fp);
      if (ret != ARRAY_SIZE(buffer)) {
        fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("ELF magic: %#04x%02x%02x%02x\n", buffer[0], buffer[1],
         buffer[2], buffer[3]);

      ret = fread(buffer, 1, 1, fp);
      if (ret != 1) {
        fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      printf("Class: %#04x\n", buffer[0]);

      fclose(fp);

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>
    i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               22 marca 2021 r.            FREAD(3)