free

free(1)           Kullanıcı Komutları           free(1)Ä°SÄ°M
    free - sistemdeki kullanılmıŠve serbest belleklerle ilgili bilgi
    verir

KULLANIM
    free [-b | -k | -m | -g] [-l] [-o] [-t] [-s gecikme] [-c sayı]

AÃIKLAMA
    free, sistemdeki takas dosyası ve fiziksel bellekte bulunan boŠve
    kullanılmıŠalanların toplam miktarları hakkında bilgi verir.
    Ayrıca çekirdek tarafından kullanılan ara ve tampon bellekler
    hakkında da bilgi görüntüler.


SEÃENEKLER
    Normalde free komutu kullanılırken seçenek belirtmek gerekmez.
    Bununla birlikte aÅaÄıdaki seçenekleri kullanarak isteÄinize uygun
    çıktı elde etmeniz mümkündür:

    -b   Ãıktı bayt cinsinden görüntülenir.

    -k   Ãıktı kilobayt (kB) cinsinden görüntülenir.
       Ãntanımlıdır.

    -m   Ãıktı megabayt (MB) cinsinden görüntülenir.

    -g   Ãıktı gigabayt (GB) cinsinden görüntülenir.

    -l   DüÅük ve yüksek bellek kullanımı hakkında ayrıntılı
       bilgi verir.

    -o   Eski çıktı biçimi kullanır. Ãzellikle, -/+ buffers/cache:
       satırı gösterilmez.

    -t   Toplam, kullanılmıŠve serbest belleklerin ve takas
       alanlarının toplamları ayrıca bir toplam satırında
       gösterilir.

    -c sayı
       Ä°statistikleri sayı kere gösterir ve çıkar. -s seçeneÄine
       baÄlı olarak kullanılır. -s seçeneÄi belirtilmediÄi
       takdirde, çıktı öntanımlı olarak sadece bir kez
       görüntülenir, -s ile birlikte kullanılırsa sayı kere
       çıktılama yapılır.

    -s gecikme
       İstatistikler sürekli olarak gecikme saniyelik gecikmelerle
       tekrarlanır. -c seçeneÄi ile kullanılırsa tekrar sayısı
       kadar çıktılama yapılır, belirtilmezse kullanıcı
       tarafından durdurulana kadar (ctrl-C) çıktılama
       tekrarlanır.

    -V   Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /proc/meminfo -- bellek bilgileri

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

YAZANLAR
    Brian Edmonds tarafından yazılmıÅtır.

    Yazılım hatalarını lütfen <albert (at) users.sf.net> adresine
    bildiriniz.

TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.

ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, AÄustos 2004

    Kasım 2006'da güncellenmiÅtir.

procps 3.2.7          18 Kasım 2002             free(1)