free

FREE(1)          Linux - PÅÃruÄka uživatele         FREE(1)JMÃNO
    free - zobrazuje podÃl volné a použÃvané pamÄti v systému

POUŽITÃ
    free [-b | -k | -m] [-o] [-s prodleva ] [-t] [-V]

POPIS
    free zobrazuje celkový podÃl volné a použÃvané fyzické a swapové
    pamÄti v systém, stejnÄ jako buffery použÃvané jádrem. Sloupec
    "shared" je ignorován kvůli neplatnosti.

  VOLBY
    PÅepÃnaÄ -b zobrazuje pamÄÅ¥ v bajtech; -k v kilobajtech (implicitnÃ
    hodnota); -m v megabajtech.

    PÅepÃnaÄ -t zobrazuje Åádek "celkem".

    PÅepÃnaÄ -o vypÃná zobrazenà Åádky s buffery. Pokud nenà uveden
    pÅepÃnaÄ -o, free odebÃrá pamÄÅ¥ v bufferech z použÃvané pamÄti a
    zobrazuje ji jako volnou.

    PÅepÃnaÄ -s aktivuje opakujÃcà se spouÅ¡tÄnà free s Äasovým rozestupem
    prodleva (v sekundách), kde prodleva je libovolné racionálnà ÄÃslo.
    Pro mÄÅenà Äasu je použÃván usleep(3)

    PÅepÃnaÄ -V vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ.

SOUBORY
    /proc/meminfo-- informace o pamÄti


DALÅ Ã INFORMACE
    ps(1), slabtop(1), vmstat(8), top(1)


AUTOÅI
    Program je dÃlem Briana Edmondse.

    Chyby týkajÃcà se programu prosÃm zasÃlejte na <albert@users.sf.net>
Cohesive Systems        20.bÅezen 1993             FREE(1)