fseek

FSEEK(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FSEEK(3)NAZWA
    fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);

    long ftell(FILE *stream);

    void rewind(FILE *stream);

    int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

    int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);

OPIS
    Funkcja fseek() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream. Nową pozycję, określoną w bajtach, otrzymuje
    się, dodając offset bajtów do pozycji określonej przez whence. Gdy whence
    jest ustawione na SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END, offset jest określany,
    odpowiednio, względem początku pliku, wskaźnika bieżącej pozycji lub
    końca pliku. Pomyślne wywołanie funkcji fseek() powoduje wyczyszczenie
    sygnalizatora końca pliku dla strumienia i wycofuje wszelkie efekty
    funkcji ungetc(3) dla tego samego strumienia.

    Funkcja ftell() pobiera bieżącą wartość wskaźnika pozycji pliku dla
    strumienia wskazywanego przez stream.

    Funkcja rewind() ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream na początku pliku. Jest równoważna:

       (void) fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

    z tą różnicą, że jest również czyszczony wskaźnik błędu dla tego
    strumienia (zobacz clearerr(3)).

    Funkcje fgetpos() i fsetpos() stanowią alternatywne interfejsy równoważne
    z ftell() i fseek() (z whence ustawionym na SEEK_SET), służące
    odpowiednio do zachowania bieżącej wartości offsetu pliku w obiekcie
    wskazywanym przez pos i do ustawienia tej wartości na podstawie podanego
    obiektu. W niektórych systemach nieuniksowych obiekt fpos_t może być
    złożonym obiektem i powyższe funkcje mogą dawać jedyną przenośną
    możliwość zmiany pozycji strumienia tekstowego.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja rewind() nie zwraca wartości. Przy pomyślnym zakończeniu,
    fgetpos(), fseek() i fsetpos() zwracają 0, a ftell() zwraca bieżący
    offset. W przeciwnym przypadku zwracane jest -1 i ustawiane jest errno,
    wskazujące na rodzaj błędu.

BŁĘDY
    EINVAL Argument whence funkcji fseek() nie jest jednym z SEEK_SET,
       SEEK_END lub SEEK_CUR. Albo: wynikowe przesunięcie pliku będzie
       ujemne.

    ESPIPE Deskryptor pliku dla strumienia stream nie pozwala na
       przestawianie wskaźnika pozycji (na przykład odnosi się do potoku,
       kolejki FIFO lub gniazda).

    Funkcje fgetpos(), fseek(), fsetpos() i ftell mogą również zawieść,
    ustawiając w errno dowolny z błędów określonych dla funkcji fflush(3),
    fstat(2), lseek(2) i malloc(3).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs          Atrybut        Wartość │
    ├────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fseek(), ftell(), rewind(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │fgetpos(), fsetpos()    │            │     │
    └────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

ZOBACZ TAKŻE
    lseek(2), fseeko(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU              30 kwietnia 2018 r.           FSEEK(3)