ftpd

FTPD(8)           System Manager's Manual          FTPD(8)NÃV
    ftpd - DARPA Internet File Transfer Protocol szerver

ÃTTEKINTÃS
    ftpd [ -d ] [ -v ] [ -l ] [ -ttimeout ] [ -Tmaxtimeout ] [ -a ] [ -A ]
    [ -L ] [ -i ] [ -o ] [ -pctrlport ] [ -Pdataport ] [ -q ] [ -Q ] [
    -rrootdir ] [ -s ] [ -S ] [ -uumask ] [ -w ] [ -W ] [ -X ]

LEÃRÃS
    Az ftpd a DARPA Internet File Transfer Protocol szerver procesz. A
    szerver a TCP protokollt használja, és az ``ftp'' szervÃ‐
    z-specifikációban megadott porton várakozik, lásd services(5).

    Ha a -d vagy -v opció meg van adva, debugging információ Ãródik a
    syslog-ba.

    Ha az -l opció meg van adva, minden ftp session loggolva lesz a
    syslog-ba.

    Ha a kliens 15 percig nem csinál semmit, az ftp szerver megszakÃtja a
    kapcsolatot. Ha a -t opció meg van adva, a várakozási idŠtimeout
    másodpercre állÃtódik. A kliens szintén kérhet különbozÅ
    várakozási idÅt; a maximálisan megengedett idÅt timeout másodpercre
    állÃtja a -T opció. A default határ 2 óra.

    Ha az -a opció meg van adva, az ftpaccess(5) konfigurációs fájl
    használata engedélyezve van.

    Ha az -A opció meg van adva, az ftpaccess(5) konfigurációs fájl
    használata nincs engedélyezve. Ez a default.

    Ha az -L opció meg van adva, akkor az ftpd(8) szervernek küldött
    parancsok a syslog-ba Ãródnak. Az -L opció használatát felülbÃ‐
    rálja az ftpaccess(5) fájl használata. Ha a -L flag használva van,
    az összes USER parancs loggolva lesz, vagyis ha a felhasználó
    véletlenül a jelszavát Ãrja be a felhasználói neve helyett, a
    jelszava a syslogon keresztül loggolódik.

    Ha az -i opció meg van adva, az ftpd(8) szerver által fogadott
    fájlok az xferlog(5) -ba loggolódnak. Az -i opciót felülbÃrálja
    az ftpaccess(5) fájl használata.

    Ha az -o opció meg van adva, az ftpd(8) szerver által elküldött
    fájlok az xferlog(5) -ba loggolódnak. Az -o opciót felülbÃrálja
    az ftpaccess(5) fájl használata.

    Ha az -u opció meg van adva, a default umask umask lesz

    Ha a -W opció meg van adva, a belépések nem kerülnek a wtmp
    fájlba. A default ( -w ) minden belépés és kilépés feljegyzése.

    Az -s és -S opciók "standalone" üzemmódba teszik a démont.
    (ilyenkor közvetlenül figyeli a portot, és nem az inetd démon indÃ‐
    tja - a ford.) Az -S opció a háttérbe teszi a démont, és a
    rendszerinicializálós szkriptekben lehet hasznos (például az
    rc.local -ban) Az -s opció az elÅtérben hagyja a démont, és az
    init-ból való futtatáskor (például az /etc/inittab segÃtségével)
    hasznos.

    A -p és -P felülÃrják a démon által használt portszámokat.
    Normálisan a démon a portszámokat úgy állapÃtja meg, hogy az "ftp"
    és "ftp-data" bejegyzéseket megnézi az /etc/services fájlban. Ha
    nincs "ftp-data" bejegyzés az /etc/services fájlban, és a -P opció
    nincs megadva, akkor a démon a kontroll-kapcsolat portszámát
    megelÅzÅ portot használja. A -p opció csak a "standalone"
    démonként való futás esetén használható.

    A -q és -Q opciók azt határozzák meg, hogy használjon-e PID
    fájlokat a démon. Ezeket a fájlokat a limit direktÃva használja
    arra, hogy meghatározza az egy elérési osztályban levŠegyszerre
    jelenlevŠfelhasználók számát. A PID fájlok letiltása a
    felhasználói limiteket is letÃltja. A default ( -q ) a PID fájlok
    használatának az engedélyezése. A -Q opciót akkor add meg, ha
    normális felhasználóként teszteled a szervert, és a PID
    fájloktól nem léphetsz be. Olyan nagyforgalmú szájtok esetén,
    amelyek nem limitálják az egyszerre jelenlevŠfelhasználók
    számát, szintén meggondolhatod a PID fájlok letiltását.

    A -r opció arra utasÃtja a démont, hogy a megadott könyvtárba
    chroot(2) -oljon, rögtön az elindulás után. Ez annyiban javÃthatja
    a rendszer biztonságát, hogy korátozza azoknak a fájloknak a
    számát, amelyek károsÃthatók egy a démonon keresztüli betörés
    esetén. Akárcsak az anonymous FTP esetén, szükség van néhány
    külön fájlra, a rendszertÅl függÅen.

    Az ftp szerver jelenleg a következŠftp kéréseket támogatja (nem
    számÃt, hogy nagybetű vagy kisbetű):

    Kérés   LeÃrás
    ABOR     az elÅzÅ parancs végrehajtását szakÃtsd meg
    ACCT     account megadása (figyelmen kÃvűl hagyva)
    ALLO     foglalj tárolási helyet
    APPE     Ãrd egy fájl végére (append)
    CDUP     menj eggyel feljebb a könyvtárstruktúrában
    CWD     változtass könyvtárat
    DELE     törölj egy fájlt
    HELP     adj segÃtÅ információt
    LIST     listázd a fájlokat egy könyvtárban (``ls -lgA'')
    MKD     csinálj egy könyvtárat
    MDTM     mutasd meg egy fájl utolsó módósÃtásának idejét
    MODE     specifikálja az adatátvitel módját
    NLST     add meg egy könyvtárban levŠfájlok neveit
    NOOP     ne csinálj semmit
    PASS     ez a jelszavam
    PASV     szerverrÅl-szerverre átvitel elÅkészÃtése
    PORT     ezen a porton menjenek az adatok
    PWD     Ãrd ki az aktuális könyvtárat
    QUIT     kilépek
    REST     kezdd újra a nem teljes átvitelt
    RETR     kérek egy fájlt
    RMD     törölj egy könyvtárat
    RNFR     átnevezésnél a régi fájlnév
    RNTO     átnevezésnél az új fájlnév
    SITE     nem standard parancsok (lásd alább)
    SIZE     mekkora ez a fájl
    STAT     mi a szerver státusza
    STOR     tárolj egy fájlt
    STOU     tárolj egy fájlt egyedi névvel
    STRU     az adatátvitel struktúrájának megadása
    SYST     mutasd a szerver operációs rendszerének a tÃpusát
    TYPE     az adatátvitel tÃpusának a meghatározása
    USER     felhasználói név meghatározása
    XCUP     válts a jelenlegi munkakönyvtár szülÅjébe (elavult)
    XCWD     könyvtárváltás (elavult)
    XMKD     csinálj egy könyvtárat (elavult)
    XPWD     Ãrd ki az aktuális munkakönyvtárat (elavult)
    XRMD     törölj egy könyvtárt (elavult)

    A következŠnem standard vagy UNIX-specifikus parancsokat támogatja a
    SITE kérés:

    Kérés    LeÃrás
    UMASK     umask váltás. Pl.: SITE UMASK 002
    IDLE      idle-timer beállÃtása. Pl.: SITE IDLE 60
    CHMOD     egy fájlra vonatkozó jogokat változtat. Pl.: SITE CHMOD 755 fájlnév
    HELP      help-et kér valamirÅl. Pl.: SITE HELP
    NEWER     egy adott dátumnál újabb fájlokat listázza
    MINFO     mint a SITE NEWER, de több extra információt ad
    GROUP     különleges csoportelérés kérése. Pl.: SITE GROUP foo
    GPASS     különleges csoportelérési jelszó megadása. Pl.: SITE GPASS bar
    EXEC      futtass egy programot. Pl.: SITE EXEC program params

    A többi, az Internet RFC 959-ben specifikált ftp-kéréseket
    felismeri, de ezek nincsenek implementálva. MDTM és SIZE nincsenek
    benne az RFC 959 -ben, de meg fognak jelenni a következŠFTP RFC-ben.
    (Az RFC 2228 a következÅ, ami 1997-ben jelent meg - a ford.)

    Az ftp szerver csak akkor fog megszakÃtani egy aktÃv fájlátvitelt, ha
    az ABOR parancsot megelÅzi egy Telnet "Interrupt Process" (IP) jel és
    egy Telnet "Synch" jel, ahogyan az az Internet RFC 959-ben meg van Ã‐
    rva. Ha adatátvitel közben kap egy STAT parancsot, amelyet egy
    Telnet IP és Synch elÅz meg, akkor az átvitel státusát küldi
    vissza.

    Az ftpd a fájlneveket a csh(1) ``globbing'' konvenciói szerint
    interpretálja, vagyis a felhasználók használhatják a ``*?[]{}~''
    metakaraktereket.

    Az ftpd a felhasználókat négy szabály szerint authentikálja:

    1)   A felhasználói névnek szerepelni kell az /etc/passwd
       fájlban, vagy egyéb, az operációs rendszernek megfelelÅ
       jelszóadatbázisban, és a jelszó nem lehet üres. Ilyenkor a
       jelszó megadása elÅtt semmilyen fájlműveletet nem lehet
       végrehajtani.

    2)   A felhasználói névnek nem szabad az /etc/ftpusers fájlban
       szerepelnie.

    3)   A felhasználónak kell legyen egy alapértelmezett
       parancsértelmezÅje, amit a getusershell(3) ad vissza.

    4)   Ha a felhasználói név is ``anonymous'' vagy ``ftp'', egy
       anonymous ftp account kell legyen a jelszó fájlban (``ftp''
       felhasználó). Ebben az esetben a felhasználó bármilyen
       jelszóval beléphet (a konvenció szerint ez a kliens gép
       neve). (ez itt egy elég régi manpage-részlet lehet - mint
       tudjuk, az email cÃmet szokták kérni manapság -- a ford.
       megjegyzése)

    Az utolsó esetben az ftpd különleges intézkedéseket tesz, hogy a
    kliens hozzáférési lehetÅségeit korlátozza. A szerver egy
    chroot(2) rendszerhÃvást hajt végre az ``ftp'' felhasználó home
    könyvtárába. A rendszer biztonságának érdekében az ``ftp'' al-
    fát gondosan kell felépÃteni, a következÅ szabályok betartása
    ajánlott:

    ~ftp) Tedd a home könyvtárat a root tulajdonába, és mások által
       nem Ãrhatóvá.

    ~ftp/bin)
       Tedd ezt a könyvtárat a root tulajdonába, és mások által
       nem Ãrhatóvá. Az ls(1) programnak jelen kell lennie, hogy a
       list parancsot támogassa. Ennek a programnak a jogai legyenek
       111-re állÃtva.

    ~ftp/etc)
       Tedd ezt a könyvtárat a root tulajdonába, és mások által
       nem Ãrhatóvá. A passwd(5) és group(5) fájloknak jelen kell
       lennie, hogy az ls parancs neveket, és ne számokat tudjon kiÃ‐
       rni. Az operációs rendszertÅl függÅen más fájlokra is
       szükség lehet. Nézd meg a getpwent(3) könyvtári hÃvás
       kezikönyvlapját. A jelszó mezŠa passwd fájlban nincs
       használva, és nem ajánlott igazi titkosÃtott jelszavakat
       tenni oda. Ezek a fájlok legyenek 444 joggal ellátva, és a
       root tulajdonában. Ne használd a rendszer /etc/passwd
       fájlját jelszó fájlként, vagy a rendszer /etc/group
       fájlját group fájlként az ~ftp/etc könyvtárban.

    ~ftp/pub)
       Csinálj egy ~ftp/pub alkönyvtárat 733 vagy 777 joggal, attól
       függÅen, hogy meg akarod-e engedni a normál felhasználoknak,
       hogy fájlokat töltesenelk fel.

EGY CSAK A BSD/OS RENDSZEREKEN HASZNÃLT AUTHENTIKÃCIÃS MECHANIZMUS
    Az ftpd által használt authentikációs mechenizmust az
    /etc/login.conf fájlban található ``auth-ftp'' bejegyzés határozza
    meg. (lásd login.conf(5)) amely illeszkedik a felhasználói
    osztályra. Ha nincs az adott osztálynak megfelelŠ``auth-ftp''
    bejegyzés, akkor a normál ``auth'' bejegyzés kerül
    felhasználásra. Egy alternatÃv authentikációs mechanizmust is meg
    lehet adni egy kettÅspont (``:'') után, például: ``joe:skey''.

ÃLTALÃNOS FTP KITERJESZTÃSEK
    Van néhány kiterjesztése az FTP szervernek, például ha a
    felhasználó egy fájlnevet ad meg (a RETRIEVE parancs
    használatákor):

    Igazi fájlnév Megadott fájlnév  Ami történik
    ------------- ------------------ -----------------------------------
    <fájlnév>.Z  <fájlnév>     KitömörÃti a fájlt küldés elÅtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.Z    TömörÃti a fájlt küldés elÅtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.tar   Tar (becsomagolja) a fájlt küldés elÅtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.tar.Z  Tar (becsomagolja) és tömörÃti a fájlt küldés elÅtt

    (a ford. megjegyzése: ma már a compress helyett inkább a gzip
    a szokásos fájltömörÃtési eljárás, .Z helyett .gz kiterjesztéssel)

    EzenkÃvül az ftp szerver megpróbálja az email cÃmet ellenÅrizni, és
    megszidja a felhasználót, ha nem megy át a teszten. (Mivel
    általában egy email cÃmrÅl csak akkor lehet biztosan tudni, hogy
    érvényes, ha egy levelet küldünk oda és nem jön vissza, nem túl
    nehéz átverni az ftp szervert - a ford. megjegyzése) Azok a
    felhasználók, akiknek az ftp-kliense kiakad a többsoros
    válaszoktól, adjanak meg egy kötÅjelet a jelszavuk elsÅ
    karaktereként, ez le fogja tiltani a szerver lreply() függvényének
    a használatát.

    Az FTP szerver képes az összes fájlátvitelt loggolni, megÅrizve a
    követezŠinformációkat:

    Mon Dec 3 18:52:41 1990 1 wuarchive.wustl.edu 568881 /files.lst.Z a _ o a chris@wugate.wustl.edu ftp 0 *

     %.24s %d %s %d %s %c %s %c %c %s %s %d %s
      1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

     1 aktuális idÅ NNN HHH nn óó:pp:mm ÃÃÃà alakban
     2 az adatátviteli idŠmásodpercekben
     3 a távoli gép neve
     4 fájlméret bájtokban
     5 fájl neve
     6 átvitel tÃpusa (a>scii, b>inary)
     7 különleges flag-ek (összefüzve):
        C  a fájl compress-el össze volt tömörÃtve
        U  a fájl ki volt tömörÃtva
        T  a fájl tar-olva volt
        _  semmi különleges nem történt
     8 a fájl kiment a felhasználónak (o>utgoing) vagy tÅle érkezett
      (i>ncoming)
     9 anonymous-ként elérve(r>eal, a>nonymous, g>uest)
    10 lokális felhasználói név, vagy guest esetén a megadott név
      (anonymous FTP jelszó)
    11 szervÃz név ('ftp', other)
    12 authentikációs módszer (bitmaszk)
        0  semmi
        1  RFC931 authentikáció
    13 authentikált user id (ha elérhetÅ, '*' egyébként)

LÃSD MÃG
    ftp(1), getusershell(3), syslogd(8), ftpaccess(5), xferlog(5), umask(2)

HIBÃK
    Az anonymous account természeténél fogva veszélyes, és
    elkerülendÅ, amikor csak lehetséges.

    A szervernek root-ként kell futnia, hogy privilégizált portokon
    hozhasson létre socketeket. A belépett felhasználó effektÃv
    felhasználói id-jét használja, és csak addig root, amÃg a cÃmeket
    összeköti (bind) a port-számokkal. A lehetséges biztonsági
    lyukakat rendkÃvüli elÅvigyázatossággal tömködték be, de nem
    biztos, hogy mind sikerült.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Balázs-CsÃki László <bcsl@elender.hu>4.2 Berkeley Distribution    Jan 10, 1997             FTPD(8)