getdtablesize

GETDTABLESIZE(3)     Podręcznik programisty Linuksa     GETDTABLESIZE(3)NAZWA
    getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int getdtablesize(void);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getdtablesize():
      Od glibc 2.12:
        /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
          || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
          || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
      Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS
    getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików,
    czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

BŁĘDY
    Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na
    stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs    Atrybut        Wartość │
    ├────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │getdtablesize() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w
    4.2BSD). Nie jest wymieniona w POSIX.1; przenośne aplikacje powinny
    zamiast niej używać sysconf(_SC_OPEN_MAX).

UWAGI
    getdtablesize() jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc.
    Wersja z glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca bieżącą wartość
    ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie.

ZOBACZ TAKŻE
    close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@pdione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.Linux               2016-03-15          GETDTABLESIZE(3)