getgid

GETGID(2)        Podręcznik programisty Linuksa        GETGID(2)NAZWA
    getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

OPIS
    getgid() zwraca rzeczywisty identyfikator grupy procesu wywołującego.

    getegid() zwraca efektywny identyfikator grupy procesu wywołującego.

BŁĘDY
    These functions are always successful and never modify errno.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI
    Oryginalnie wywołania systemowe getgid() i getegid() pod Linuksem
    obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4
    zostały dodane getgid32() oraz getegid32() obsługujące identyfikatory
    32-bitowe. Funkcje opakowujące getgid() i getegid() biblioteki glibc
    obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

    On Alpha, instead of a pair of getgid() and getegid() system calls, a
    single getxgid() system call is provided, which returns a pair of real
    and effective GIDs. The glibc getgid() and getegid() wrapper functions
    transparently deal with this. See syscall(2) for details regarding
    register mapping.

ZOBACZ TAKŻE
    getresgid(2), setgid(2), setregid(2), credentials(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.            GETGID(2)