getgid

GETGID(2)        Linux Programmeurs Handleiding        GETGID(2)NAAM
    getgid, getegid - geef groep identiteit

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    gid_t getgid(void);
    gid_t getegid(void);

BESCHRIJVING
    getgid() geeft het echte groep ID van het huidige proces terug.

    getegid() geeft het geldende groep ID van het huidige proces terug.

FOUTEN
    These functions are always successful and never modify errno.

VOLDOET AAN
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

OPMERKINGEN
    De originele Linux getgid() en getegid() systeem aanroepen ondersteunen
    alleen 16-bit groep IDs. Vervolgens, voegde Linux 2.4 getgid32() en
    getegid32() toe voor 32-bit IDs ondersteuning. De glibc getgid() en
    getegid() omwikkel functies handelen de variaties in kernel versies
    transparant af.

    Op Alpha wordt in plaats van de paren getgid() en getegid() systeem
    aanroepen, een enkele getxgid() systeem aanroep voorzien, die een paar
    echte en effectieve GID´s terug geeft. De glibc getgid(0) en getegid()
    omwikkel functies handelen dit transparant af. Zie de syscall(2) voor
    details betreffende de register indeling.

ZIE OOK
    getresgid(2), setgid(2), setregid(2), credentials(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021            GETGID(2)