getgroups

GETGROUPS(2)       Linux Programmeurs Handleiding       GETGROUPS(2)NAAM
    getgroups, setgroups - krijg/zet een lijst van aanvullende groep ID's

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int maat, gid_t lijst[]);


    #define _BSD_SOURCE
    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t maat, const gid_t *lijst);

BESCHRIJVING
    getgroups
       Tot maat aanvullende groepen worden teruggegeven in lijst. Als
       maat nul is dan wordt, lijst niet veranderd, maar het gehele
       aantal van aanvullende groepen voor het proces wordt teruggegeven.

    setgroups
       Zet de aanvullende groepen voor een proces. Alleen de super-
       gebruiker mag deze functie gebruiken.

TERUGGEEF WAARDE
    getgroups
       Bij success wordt het aantal aanvullende groep ID's teruggegeven.
       Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren
       gezet.

    setgroups
       Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1
       teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    EFAULT {fout} lijst heeft een ongeldig adres.

    EPERM {toestemming} Voor setgroups, de gebruiker is niet de
       supergebruiker.

    EINVAL {ongeldig} Voor setgroups, maat groter dan NGROUPS {aantal
       groepen} (32 voor Linux 2.0.32). Voor getgroups, maat is kleiner
       dan het aantal aanvullende groep ID's, maar is niet nul.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID (uitgave 4 alleen; deze aanroepen waren niet aanwezig in
    SVr3), X/OPEN, 4.3BSD. De getgroups functie is in POSIX.1. Omdat
    setgroups privileges eist bevat POSIX.1 het niet.

BUGS
    De _BSD_SOURCE {BSD broncode} vlag zou waarschijnlijk niet vereist moeten
    zijn voor setgroups.

ZIE
    initgroups(3) {begin groepen}, getgid(2) {krijg gid}, setgid(2) {zet gid}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: getgroups.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.32          10 December 1997          GETGROUPS(2)