gethostid

GETHOSTID(3)       Podręcznik programisty Linuksa       GETHOSTID(3)NAZWA
    gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikatowego identyfikatora
    obecnej maszyny

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    long gethostid(void);
    int sethostid(long hostid);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gethostid():
      Since glibc 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
      Up to and including glibc 2.19:
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

    sethostid():
      Since glibc 2.21:
        _DEFAULT_SOURCE
      In glibc 2.19 and 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
      Up to and including glibc 2.19:
        _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS
    gethostid() and sethostid() respectively get or set a unique 32-bit
    identifier for the current machine. The 32-bit identifier was intended
    to be unique among all UNIX systems in existence. This normally
    resembles the Internet address for the local machine, as returned by
    gethostbyname(3), and thus usually never needs to be set.

    Wywołanie sethostid() jest zastrzeżone dla superużytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    gethostid() zwraca 32-bitowy identyfikator obecnej maszyny, jaki został
    ustawiony przez sethostid().

    W przypadku powodzenia sethostid() zwraca zero. W razie wystąpienia błędu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY
    sethostid() może zawieść z powodu następujących błędów:

    EACCES Proces wywołujący nie ma prawa zapisu do pliku używanego do
       przechowywania identyfikatora bieżącej maszyny.

    EPERM Efektywny identyfikator użytkownika lub grupy procesu wywołującego
       nie jest taki sam jak odpowiadający mu identyfikator rzeczywisty.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │Interfejs  Atrybut        Wartość             │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │gethostid() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe hostid env locale    │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │sethostid() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe const:hostid      │
    └────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

ZGODNE Z
    4.2BSD. Funkcje te porzucono w 4.4BSD. SVr4 zawiera gethostid(), lecz
    brak tam sethostid().

    POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008 zawiera gethostid(), ale nie sethostid().

UWAGI
    W implementacji biblioteki glibc hostid jest przechowywane w pliku
    /etc/hostid. (W wersjach glibc wcześniejszych niż 2.2 był używany plik
    /var/adm/hostid).

    W implementacji glibc, jeśli gethostid() nie może otworzyć pliku
    zawierającego ID maszyny, to pobiera jej nazwę, używając gethostname(2),
    następnie przekazuje ją do gethostbyname_r(3), aby dostać adres IPv4
    komputera, by w końcu zwrócić wartość utworzoną przez pomieszanie bitów
    adresu IPv4. (Taka wartość może nie być unikatowa).

BŁĘDY
    Nie da się zapewnić, że ten identyfikator jest globalnie niepowtarzalny.

ZOBACZ TAKŻE
    hostid(1), gethostbyname(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.          GETHOSTID(3)