gethostname

GETHOSTNAME(2)      Linux Programmeurs Handleiding      GETHOSTNAME(2)NAAM
    gethostname, sethostname - krijg/zet machinenaam

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    gethostname():
      _XOPEN_SOURCE >= 500 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Glibc 2.19 and earlier */ _BSD_SOURCE

    sethostname():
      Since glibc 2.21:
        _DEFAULT_SOURCE
      In glibc 2.19 and 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
      Up to and including glibc 2.19:
        _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

BESCHRIJVING
    Deze systeem aanroepen worden gebruikt om de machinenaam van het systeem
    op te vragen of te veranderen. Preciezer gezegd, ze werken op de
    machinenaam die geassocieerd is met de UTS naamruimte van het aanroepende
    proces.

    sethostname() zet de machinenaam op de waarde gegeven door de tekenreeks
    naam. Het len argument specificeert het aantal bytes in naam. (Daarom
    vereist naam geen afsluitend NULL byte.)

    gethostname() retourneert een met NULL afgesloten machinenaam in de
    tekenreeks naam, die een lengte van len bytes heeft. Als de met NULL
    afgesloten machinenaam te lang is om te passen, dan wordt de naam
    afgekapt, en geen fout teruggegeven (let op: lees OPMERKINGEN
    hieronder). POSIX.1 zegt dat als dit afkappen optreedt, dat het niet
    bepaald is of de teruggegeven buffer een afsluitende NULL bevat of niet.

EIND WAARDE
    Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN
    EFAULT naam is een ongeldig adres.

    EINVAL len is negatief of, voor sethostname(), len is groter dat de
       maximum toegestane maat.

    ENAMETOOLONG
       (glibc gethostname()) len is kleiner dan de benodigde grootte.
       (Voor version 2.1, gebruikte glibc in dit geval EINVAL.)

    EPERM Met sethostname() had de aanroeper niet de benodigde CAP_SYS_ADMIN
       capaciteit in de gebruiker naamruimte geassocieerd met zijn UTS
       naamruimte (zie namespaces(7)).

VOLDOET AAN
    SVr4, 4.4BSD (deze functie verscheen voor het eerst in
    4.2BSD).POSIX.1-2001 en POSIX.1-2008 bepalen gethostname(), maar niet
    sethostname().

OPMERKINGEN
    SUSv2 garandeert dat "Machinenamen beperkt zijn tot 255 bytes". POSIX.1
    garandeert dat "Machinenamen (exclusief het afsluitende NULL byte)
    beperkt zijn tot HOST_NAME_MAX bytes". Op Linux, is HOST_NAME_MAX is
    gedefinieerd met de waarde 64, hetgeen de limiet is geweest sinds Linux
    1.0 (eerdere kernels kenden een limiet van 8 bytes).

  C library/kernel verschillen
    De GNU C bibliotheek gebruikt de gethostname() systeem aanroep niet; in
    plaats daarvan implementeert hij gethostname() als een bibliotheek
    functie die uname(2) aanroept en vervolgens maximaal len bytes van het
    teruggegeven nodenaam veld naar naam kopieert. Na het uitvoeren van de
    kopie controleert de functie of de lengte van nodenaam groter of gelijk
    was aan len en als dat het geval was dan geeft de functie -1 terug en
    wordt errno gezet op ENAMETOOLONG; in dit geval wordt het afsluitend NULL
    byte niet toegevoegd aan de teruggegeven naam.

    Versies van glibc voor 2.2 behandelden het geval waar de lengte van de
    nodenaam groter of gelijk was aan len anders: niets werd gekopieerd naar
    naam en de functie retourneert -1 met errno gezet op ENAMETOOLONG.

ZIE OOK
    hostname(1), getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2),
    uts_namespaces(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021          GETHOSTNAME(2)