getpid

GETPID(2)        Linux Programmeurs Handleiding        GETPID(2)NAAM
    getpid, getppid - krijg proces identiteit

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

BESCHRIJVING
    getpid geeft het proces ID terug van het huidige proces. (Dit wordt
    vaak gebruikt door routines die unieke tijdelijke bestandnamen maken.)

    getppid geeft het proces ID van de ouder van het huidige proces terug.

VOLDOET AAN
    POSIX, BSD 4.3, SVID

ZIE
    exec(3) {voer-uit}, fork(2) {splits}, kill(2) {vermoord}, mkstemp(3)
    {maakt tijdelijk}, tmpnam(3) {tijdelijke naam}, tempnam(3) {tijdelijke
    naam}, tmpfile(3) {tijdelijk bestand}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: getpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 0.99.11          23 Juli 1993            GETPID(2)