getprotoent

GETPROTOENT(3)      Linux - příručka programátora      GETPROTOENT(3)



JMÉNO
    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent -
    funkce pro práci s databází protokolů

SYNTAXE
    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

POPIS
    Funkce getprotoent() přečte další záznam z databáze protokolů
    /etc/protocols a vrátí strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá
    pole. Soubor /etc/protocols je otevřen, je-li potřeba.

    Funkce getprotobyname() vrací strukturu protoent ze souboru
    /etc/protocols pro řádek, který vyhovuje jménu name.

    Funkce getprotobynumber() vrací strukturu protoent pro řádek, který
    vyhovuje protokolovému číslu number.

    Funkce setprotoent() otevře databázi protokolů a nastaví ukazovátko na
    jeho začátek. Je-li stayopen nenulové, soubor nebude mezi voláními
    getprotobyname() a getprotobynumber() uzavírán.

    Funkce endprotoent() uzavírá /etc/protocols.

    Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovně:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* official protocol name */
           char  **p_aliases;  /* alias list */
           int   p_proto;    /* protocol number */
       }

    Prvky struktury protoent jsou:

    p_name Oficiální jméno protokolu.

    p_aliases
       Nulovým ukazatelem ukončený seznam přezdívek protokolu.

    p_proto
       Číslo protokolu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber() vrací
    strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže došlo k chybě nebo byl
    dosažen konec souboru.

SOUBORY
    /etc/protocols
       databáze protokolů

SPLŇUJE STANDARDY
    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE
    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/



BSD               31. března 1997         GETPROTOENT(3)