getresgid32

GETRESUID(2)       Podręcznik programisty Linuksa       GETRESUID(2)NAZWA
    getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego
    ID użytkownika lub grupy

SKŁADNIA
    #define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <unistd.h>

    int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
    int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS
    getresuid() zwraca w argumentach ruid, euid oraz suid odpowiednio:
    rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika wywołującego procesu.
    getresgid() zwraca analogiczne informacje dla ID grupy procesu
    wywołującego.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY
    EFAULT Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową
       programu wywołującego.

WERSJE
    Te wywołania systemowe pojawiły się w wersji 2.1.44 jądra Linuksa.

    Prototypy występują w glibc od wersji 2.3.2, pod warunkiem, że
    _GNU_SOURCE jest zdefiniowane.

ZGODNE Z
    Opisywane wywołania systemowe są niestandardowe; występują również na
    HP-UX i niektórych systemach BSD.

UWAGI
    Oryginalne linuksowe wywołania getresuid() i getresgid() obsługiwały
    tylko 16-bitowe ID użytkowników i grup. W Linuksie 2.4 wprowadzono
    getresuid32() i getresgid32() wspierające 32-bitowe ID. Funkcje
    opakowujące getresuid() i getresgid() biblioteki glibc w sposób
    przezroczysty obsługują te warianty na różnych wersjach jądra.

ZOBACZ TAKŻE
    getuid(2), setresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.Linux               2010-11-22            GETRESUID(2)