gettimeofday

GETTIMEOFDAY(2)     Linux Programmeurs Handleiding     GETTIMEOFDAY(2)NAAM
    gettimeofday, settimeofday - krijg/zet tijd

OVERZICHT
    #include <sys/time.h>

    int gettimeofday(struct timeval *tw, struct timezone *tz);
    int settimeofday(const struct timeval *tv , const struct timezone *tz);

BESCHRIJVING
    De functies gettimeofday en settimeofday kunnen zowel de tijd als de
    tijdzone zetten en inspecteren. Het tv argument is een timeval
    "struct" zoals bepaald in /usr/include/sys/time.h:

    struct timeval {
        long tv_sec;    /* seconden */
        long tv_usec; /* microseconden */
    };

    en geeft het aantal seconden en microseconden sinds de Epoch (zie
    time(2)). Het tz argument is een tijdzone :

    struct timezone {
        int tz_minuteswest; /* minuten W van Greenwich */
        int tz_dsttime;   /* soort zomertijd (dst) correctie */
    };

    Het gebruik van de tijdzone structuur is verouderd; het tz_dsttime
    {tijd zone zomertijd tijd} veld is nooit gebruikt onder Linux - het
    werd nooit en zal nooit ondersteund worden door libc of glibc. Elk
    voorkomen van dit veld in de kernel broncode (behalve de declaratie
    ervan) is een bug. Daarom is het volgende alleen van historisch belang.

    Het veld tz_dsttime bevat een symbolische constante (de waarden worden
    hieronder gegeven) welke aangeeft in welk deel van het jaar Daylight
    Saving Time (zomertijd) werkzaam is. (NB: de waarde is constant door
    het jaar heen - het geeft niet aan of DST werkzaam is, maar het geeft
    slechts de keuze voor een algorithme.) De zomertijd algorithmes zijn
    als volgt gedefinieerd:

    DST_NONE   /* geen zomertijd */
    DST_USA   /* USA stijl zomertijd */
    DST_AUST   /* Australische stijl zomertijd */
    DST_WET   /* West Europese zomertijd */
    DST_MET   /* Midden Europese zomertijd */
    DST_EET   /* Oost Europese zomertijd */
    DST_CAN   /* Canada */
    DST_GB    /* Groot Britannië en Ierland */
    DST_RUM   /* Roemenië */
    DST_TUR   /* Turkije */
    DST_AUSTALT /* Australische stijl met verschuiving in 1986 */

    Natuurlijk bleek dat de periode waarin zomertijd geld niet met een
    eenvoudig algorithme per land bepaald kan worden. Inderdaad: deze
    periode wordt bepaald door onvoorspelbare politieke beslissingen.
    Daarom is deze methode van tijdzone representatie afgeschaft. Onder
    Linux moet het tz_dsttime veld in een aanroep van settimeofday nul
    zijn.

    Onder Linux is er een eigenaardige `warp clock' semantiek geassocieerd
    met de settimeofday systeem aanroep als tijdens de allereerste aanroep
    (na opstarten van het systeem) die een niet-NULL tz argument heeft, het
    tv argument NULL is en het tz_minuteswest niet-nul is. In zo'n geval
    wordt aangenomen dat de CMOS klok op locale tijd staat, en dat daar
    deze hoeveelheid bij moet worden opgeteld om de UTC systeem tijd te
    krijgen. Ongetwijfeld is het een slecht idee dit te gebruiken.

    De volgende macros zijn gedefinieerd om te werken met een timeval
    struct:
    #define timerisset(tvp)\
        ((tvp)->tv_sec || (tvp)->tv_usec)
    #define timercmp(tvp, uvp, cmp)\
        ((tvp)->tv_sec cmp (uvp)->tv_sec ||\
        (tvp)->tv_sec == (uvp)->tv_sec &&\
        (tvp)->tv_usec cmp (uvp)->tv_usec)
    #define timerclear(tvp)\
        ((tvp)->tv_sec = (tvp)->tv_usec = 0)

    Als òf tv òf tz nul is, dan wordt de corresponderende structure niet
    gezet of teruggegeven.

    Alleen de supergebruiker mag settimeofday gebruiken.


TERUGGEEF WAARDE
    gettimeofday en settimeofday geven 0 bij succes, of -1 voor falen (in
    welk geval errno op die manier wordt gezet).

FOUTEN
    EPERM {toestemming} settimeofday wordt aangeroepen door iemand anders
       dan de supergebruiker.

    EINVAL {ongeldig} Tijdzone (of iets anders) is ongeldig.

    EFAULT {fout} Een van tv of tz wijst buiten uw toegankelijke adres
       ruimte.

NOOT
    Het prototype voor settimeofday en de `defines' voor timercmp,
    timerisset, timerclear, timeradd, timersub zijn (sinds glibc2.2.2)
    alleen dan beschikbaar als _BSD_SOURCE is gedefinieerd (expliciet of
    impliciet, door _POSIX_SOURCE niet te definieren of door te compileren
    met de -ansi vlag).

VOLDOET AAN
    SVr4, BSD 4.3

ZIE OOK
    date(1), adjtimex(2), time(2), ctime(3), ftime(3)Linux 2.0.32          10 December 1997        GETTIMEOFDAY(2)